Kathode is toch negatief? Heeft het stuk over batterijen het fout?

In de derde klas van de HBS leerde ik het ezelsbruggetje ‘KNAP’, dus Kathode Negatief en Anode Positief. In het artikel ‘Laat 1.000 nieuwe batterijen bloeien’ (Wetenschapsbijlage 10&11 april) staat dat andersom.

In het artikel over nieuwe batterijen wordt de pluspool van de batterij aangegeven als de kathode en de minpool als de anode. Het is niet de eerste keer dat deze fout wordt gemaakt. Bij een batterij/accu gaat de stroom van plus naar min, de elektronen van min naar plus. Ezelsbruggetje : KNAP.

Reactie Bruno van Wayenburg:

Het ezelsbruggetje KNAP geldt voor een elektrolytische cel, waarin een elektrochemische reactie wordt aangedreven door een spanning. Bijvoorbeeld de elektrolyse van water tot waterstof en zuurstof. Een vergelijkbare reactie verloopt in een batterij die opgeladen wordt. Voor een ontladende batterij, ofwel een galvanische cel, geldt de ezelsbrug niet. Hier is de kathode de positieve pool. Het schema en de uitleg in het artikel kloppen dus.

Wel geldt dat aan de kathode de reductiereactie plaatsvindt (waarbij een deeltje een elektron opneemt). De minder lekker bekkende ezelsbrug ‘KRAO’ (Kathode Reductie, Anode Oxidatie) is altijd van kracht.

Ook geldig is het Engelstalige ‘ACID’ (Anode Current Into Device). Bij de vacuümbuizen van weleer is de kathode de pool waaruit elektronen worden vrijgemaakt, dus ook de negatieve pool, dus dan geldt KNAP weer wel. De teloorgang van de KNAP-ezelsbrug is dus te wijten aan het groeiende belang van batterijen, tegenover de verminderde aandacht voor vacuümbuizen en elektrolyse sinds de dagen van de HBS.

    • Ton de Snoo
    • P. Langeveld