Woonzorg en Habion blazen fusie af na kritiek

De twee woningcorporaties Woonzorg en Habion, die ouderen huisvesten, hebben hun fusieplannen afgeblazen na felle kritiek in de Tweede Kamer. Dat hebben beide corporaties bekendgemaakt. Met de fusie zou een van de grotere woningcorporaties van Nederland zijn ontstaan met circa 56.000 verhuureenheden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet afgelopen week op om de fusie te blokkeren. Er werden moties ingediend door de SP en PvdA, D66 en zelfstandig Kamerlid Ronald van Vliet, oud-voorzitter van de parlementaire enquête Woningcorporaties. De uitkomst van de enquête was dat woningcorporaties niet onbeheersbaar groot moeten worden. De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geweest met grote fusiecorporaties die te veel commerciële en financiële risico’s namen.

De corporaties wilden fuseren om kosten te besparen wegens de overheidsbezuinigingen in de zorg. „Habion en Woonzorg Nederland hebben geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is om samen te werken aan de gedeelde visie op de toekomstige huisvesting van kwetsbare ouderen in Nederland”, verklaren de corporaties. „Dat is reden om de verkenning van een intensieve samenwerking nu te beëindigen.”

Woonzorg Nederland in Amstelveen (46.000 verhuureenheden) biedt woonruimte aan kwetsbare ouderen en gehandicapten. Habion in Houten (10.000 eenheden) richt zich op kwetsbare ouderen van 75 plus met een laag inkomen.