Meer jongeren naar Halt

In 2014 voerden 903 Amsterdamse jongeren een straf uit bij stichting Halt. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (813). Dat blijkt uit de cijfers die de stichting deze week presenteerde. Jongeren die stelen, spijbelen of vernielen kunnen door politie of leerplichtambtenaren naar Halt worden verwezen, waar zij te maken krijgen met een pedagogische interventie.