Lintjesregen: Guido van Woerkom en Jörgen Raymann onderscheiden

Jorgen Raymann is benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau. ANP / Sander Koning

Komiek Jörgen Raymann, oud-directeur van de ANWB Guido van Woerkom en schrijver Lodewijk-Henri Wiener hebben vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen, net als 2.835 andere Nederlanders.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw, de meest exclusieve orde, zijn twaalf personen onderscheiden (acht mannen en vier vrouwen). In de Orde van Oranje-Nassau zijn 2.862 personen onderscheiden. In het Caribisch deel hebben 41 personen een onderscheiding ontvangen. Van alle gedecoreerden is 35,8 procent vrouw.

De meeste mensen die een lintje hebben gekregen, doen vrijwilligerswerk (2.773 mensen). 144 mensen zijn onderscheiden vanwege bijzondere verdiensten in een betaalde functie. De oudste gedecoreerde persoon is mevrouw Oversteeg-van Wolferen (1918), die sinds 1983 vrijwilligers is bij een ouderencentrum. De jongst onderscheiden persoon is 34-jarige T.J. de Wolde; sinds de jaren 90 actief als vrijwilliger bij een sportstichting voor gehandicapten en bij het Longfonds.

Van Woerkom vorig jaar in opspraak

Ook architect Winy Maas, bekend van onder meer de Markthal in Rotterdam en het gebouw Silodam aan het Amsterdamse IJ, werd onderscheiden, net als stedenbouwkundige Riek Bakker, die onder meer de Kop van Zuid ontwikkelde en Leidsche Rijn in Utrecht. Beiden kregen een lintje in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook advocaat Oscar Hammerstein, die tot een paar jaar geleden een kantoor had met Gerard Spong, is onderscheiden.

De benoeming van Van Woerkom is opmerkelijk: hij werd vorig jaar voorgedragen als Nationale ombudsman, maar trok zich terug na ophef rond zijn persoon door een eerdere uitspraak over Marokkaanse Nederlanders.

Lintjesregen bestaat 200 jaar

Dit jaar bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, en daarmee ook het lintjesbestel. Op 30 april 1815 stelde Koning Willem I de Militaire Willems-Orde in, en op 29 september 1815 de Orde van de Nederlandse Leeuw. De derde Nederlandse orde, de Orde van Oranje-Nassau, werd door Koningin Emma ingesteld op 4 april 1892. Er zijn dit jaar 317 lintjes minder uitgereikt dan vorig jaar.

Hoe krijg je een lintje?

Wie iemand wil voordragen kan een formulier invullen op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daarin is veel aandacht voor de bijzondere verdiensten die een kandidaat voor de samenleving heeft. In 1996 is het decoratiestelsel herzien, met de bedoeling om meer vrouwen, vrijwilligers en personen uit minderheidsgroepen te onderscheiden, die bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving hebben gehad.

De eerste die een aanvraag beoordeelt is de burgemeester. Hij kijkt of iemand decorabel is. Daarna gaat zijn advies naar de commissaris van de koning, die ook kijkt voor welk type lintje (de graad) een kandidaat in aanmerking komt. De commissaris stuurt het dossier door naar het Kapittel voor de Civiele Orden, die het laatste, zwaarwegende advies geeft. Dat gaat vervolgens naar de minister in kwestie. Bij een hoogleraar gaat het bijvoorbeeld om de minister van Onderwijs.

Welke onderscheidingen zijn er?

Er zijn drie ordes, de hoogste is de meest exclusieve categorie:

  • De Orde van de Nederlandse Leeuw voor mensen “met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving”. In volgorde van exclusiviteit: Ridder Grootkruis, Commandeur, Ridder.
  • De Orde van Oranje-Nassau voor mensen die zich voor de samenleving “bijzonder verdienstelijk” hebben gemaakt. In volgorde van exclusiviteit: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.
  • De Militaire Willems-Orde is een dapperheidsorde. Ook niet-Nederlandse militairen of burgers (zoals verzetsstrijders) kunnen deze orde ontvangen.

Daarnaast zijn er nog verschillende dapperheidsonderscheidingen, onderscheidingen onder de bevoegdheid van de Koning, de medaille van de Nederlandse politie, de Legpenning van het concern politie Nederland, en de vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid.

Wie kregen er vandaag een lintje? Zoek het op in onze zoekmachine.

    • Mirjam Remie