In vijf minuten bijgepraat: de Libor-boete van Deutsche Bank

Foto Reuters

7,1 miljard euro. Dat is het bedrag dat Deutsche Bank alleen al de afgelopen drie jaar heeft moeten uitrekken voor boetes, schikkingen en andere juridische kosten. Deutsche Bank was bij nagenoeg alle grote bankenschandalen van de laatste tijd betrokken. Daar komt nu nog 2,3 miljard euro bij. Dit keer om strafvervolging te voorkomen door Amerikaanse en Britse toezichthouders wegens fraude met de Libor-rente. Zes vragen over de schikking.

1. Wat heeft Deutsche Bank misdaan?

Een groepje handelaren heeft tussen 2005 en 2011 geprobeerd de internationale Libor-rente te manipuleren. Dat is een gemiddelde van de rentes die grote banken moeten betalen als zij van elkaar lenen. Lukte die manipulatie, dan lonkte een hogere bonus.

2. Liborfraude, klinkt bekend

Klopt, van de Rabobank. Zowel in de de Londense City, waar Rabo een dealingroom had, als op het hoofdkantoor in Utrecht, bleek jarenlang gesjoemeld te zijn met de rente. De bank trof een schikking met verschillende (inter)nationale toezichthouders van 774 miljoen euro. Naast een zwaar beschadigd imago kostte het schandaal ook toenmalig bestuursvoorzitter Piet Moerland en bestuurslid Sipko Schat de kop.

3. Waarom is de boete bij Deutsche Bank zo hoog?

De bank moet waarschijnlijk meer betalen omdat de fraude er ernstiger was dan bij andere instellingen. De bank heeft in de ogen van de toezichthouders ook onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek. Ze is traag geweest met het opleveren van interne documenten waar toezichthouders om hadden gevraagd. De schikkingsbedragen zijn door de jaren heen ook (fors) toegenomen. Toezichthouders staan onder grote politieke en publieke druk om hun tanden te laten zien.

Bovendien: de Libor-rente de basis is voor de rente op duizenden miljarden aan andere financiële producten, zoals hypotheken. Daarmee is ze in feite heilig, er mag niet mee gerotzooid worden. Dit, in combinatie met bankiers die sinds de crisis toch al wat goed te maken hebben in de ogen van burgers en politici op het gebied van vertrouwen, is waarom de Libor-affaire zo ernstig wordt geacht.

4. En andere banken?

UBS en Barclays kozen ervoor om al in een vroeg stadium van het onderzoek te schikken. Om die reden kregen ze een soort ‘vroegkomerkorting’. Barclays kwam weg met 450 miljoen. UBS betaalde ruim een miljard euro. Deutsche Bank koos hier om onbekende redenen niet voor.

5. Was Deutsche Bank niet ook al betrokken bij een hoop andere affaires?

Jazeker. Eigenlijk is een betere vraag bij welke schandalen de bank afgelopen jaren niet betrokken was. Deutsche kreeg in 2013 een boete van 725 miljoen euro van de Europese Commissie wegens het frauderen met Libor en de Euribor-rente (een soortgelijke rentevoet als Libor, maar dan een die vooral in Europa wordt gebruikt).

6. En, houdt het nu eens op met al die schandalen?

Safe to say is dat het wereldwijde Libor-schandaal hiermee ten einde komt. Althans, voor wat de toezichthouders betreft. Voor Deutsche Bank lijkt dit echter nog niet het geval. Die moet rekening houden met allerlei rechtszaken die nog zullen volgen van gedupeerden.

De zakenbank Morgan Stanley stelde begin dit jaar dat Deutsche Bank tot 2016 nog eens 5,1 miljard dollar moet uittrekken voor alle affaires. Daar zit de bank, zelfs met de megaschikking van vandaag, nog lang niet in de buurt.

    • Chris Hensen