Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

De VVD ziet vluchtelingen eigenlijk het liefste verdrinken

Wie zijn voor de rechtsstaat een groter probleem ? Willem Holleeder of afgewezen asielzoekers ? Ilja Leonard Pfeijffer beantwoordt de vraag.

None

Laten we om te beginnen, ten overvloede, kort de context schetsen. In de week dat meer dan negenhonderd vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee onderhandelden de coalitiepartijen in Nederland over de vraag of dit soort mensen, als ze in Nederland komen en niet mogen blijven, recht hebben op de meest basale levensbehoeften.

De timing was wrang en het werd nog wranger door het standpunt van de VVD, die van mening is dat mensen die illegaal in Nederland verblijven helemaal nergens recht op hebben, zelfs niet om zichzelf in leven te houden. De VVD ziet vluchtelingen eigenlijk het liefste verdrinken. Ze is tegen uitbreiding van de capaciteit voor reddingsacties op de Middellandse Zee, want daar gaat maar een ‘aanzuigende werking’ van uit, van al die geredde drenkelingen. De partij is wel consequent, dat moet je haar nageven.

In die context wordt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD geïnterviewd door de NOS. Hij licht het standpunt van zijn partij toe in de volgende bewoordingen: „Als Willem Holleeder net zo naar de rechter zou luisteren als deze mensen, had hij nog geen dag in de gevangenis gezeten.” Wat hij daarmee bedoelt, is dat uitgeprocedeerde asielzoekers die het land niet verlaten net zulke criminelen zijn als Willem Holleeder. Eigenlijk zijn ze nog erger, want Willem Holleeder luistert tenminste naar de rechter. Het naakte feit dat deze mensen bestaan, is voor Zijlstra een aantasting van de rechtsstaat.

Dat Zijlstra deze verstekelingen van de geschiedenis – deze slachtoffers van de globalisering, die armoede, honger en oorlog met gevaar van eigen leven zijn ontvlucht in de hoop elders een normaal bestaan te kunnen leiden en die geen enkele andere misdaad hebben begaan dan op de verkeerde plek te zijn geboren – durft te vergelijken met een veroordeelde crimineel, een psychopaat en een moordenaar, is meer dan slechte smaak. Het is volslagen misplaatst, dom, kwetsend en ziekelijk. Het getuigt van een bekrompen legalistische geest die is aangetast door de verkrampte blik op de peilingen om de slachtoffers die wij met onze wetten het leven onmogelijk maken op één lijn te stellen met een dader die onschuldigen van het leven heeft beroofd en die wij conform onze wetten veroordelen.

Als tv-journalist Fons de Poel al moet vertrekken als Brandpunt-presentator omdat hij een Kamerlid een ‘snotneus’ noemt, dan is de uitspraak van Zijlstra zeker een reden per onmiddellijk zijn aftreden te eisen.

En overigens krijgt Willem Holleeder in zijn cel wel degelijk een bed, een bad en een stukje brood. Maar voor Zijlstra en de VVD is de behandeling die wij een moordenaar geven nog te goed voor deze verschoppelingen, wier enige misdaad is dat zij dromen van een beter leven.

    • Ilja Leonard Pfeijffer