Grote verkoop Stadgenoot

Woningcorporatie Stadgenoot gaat zeven wooncomplexen met 338 huurwoningen in Amsterdam en Diemen verkopen. De verkoop brengt naar schatting 50 miljoen euro op. De corporatie zegt het geld nodig te hebben voor de verhuurdersheffing (30 miljoen euro per jaar) en om schuld af te lossen. De Huurdersvereniging Amsterdam is bang voor een afname in sociale huurwoningen.