Wie maken er eigenlijk gebruik van?

illegalen in Nederland Het zijn vooral de uitgeprocedeerde illegalen zonder netwerk die bed, bad en brood nodig hebben.

1 Om welke mensen gaat het?

Grofweg zijn er twee soorten illegalen. De eerste categorie wordt gevormd door mensen die illegaal Nederland zijn binnengekomen en nooit asiel hebben aangevraagd. Zij zijn niet geregistreerd en daardoor lastiger te vinden.

De tweede categorie bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Deze mensen zijn bekend en geregistreerd; ze hebben vaak jarenlang in asielzoekerscentra doorgebracht. Zij worden vaak gesteund door vrijwilligers en soms gedoogd door gemeenten.

Er zijn ook mensen die nog in de procedure zitten voor een verblijfsvergunning, die de uitkomst in Nederland mogen afwachten, maar tot die tijd geen recht hebben op opvang.

2 Uitgeprocedeerde asielzoekers, zijn dat mensen zoals in de Amsterdamse Vluchtgarage?

De Amsterdamse groep is vrij uitzonderlijk. In geen enkele stad manifesteren uitgeprocedeerde asielzoekers zich zo: ze gaan pontificaal op de Dam zitten, demonstreren en uiten voortdurend in de media hun ongenoegen. Zij willen samen blijven en vooral: ze willen een verblijfsvergunning. In de bed-bad-en-brooddiscussie wordt vaak naar deze groep verwezen, maar zij zijn in hun zichtbaarheid tamelijk atypisch.

3 Wie maken gebruik van de bed-bad-en-broodregeling?

De regeling is sober en wordt als nogal vernederend ervaren. Daarnaast houden mensen zonder geldige verblijfspapieren er niet van te worden geregistreerd. Wie zichzelf kan redden, redt zichzelf of krijgt hulp van familie, vrienden en legaal verblijvende landgenoten. Het zullen vooral ouderen zijn, zwangeren, getraumatiseerden, zieken en mensen die totaal geen netwerk hebben, die aankloppen bij de opvang.

4 Gaan ze terug?

Veel illegalen gaan niet weg. Ze willen niet, durven niet of kunnen niet. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet erkent als onderdanen. Ze hebben weinig rechten. Illegalen hebben recht op urgente medische zorg en hun kinderen mogen tot hun 18de naar school. En er wordt dus nog gesteggeld over hun recht op sobere opvang.

5 Hoeveel ‘ongedocumenteerden’ zijn er in Nederland?

Dat is onbekend. Schattingen lopen uiteen van 65.000 tot 115.000. Vaak wordt het eenvoudige getal van honderdduizend gehanteerd. Niemand weet het zeker en het is bovendien een instabiele groep: mensen komen en gaan.

    • Sheila Kamerman