Pleidooi van links tot rechts: meer defensiegeld

Door een onzer redacteuren

Europese NAVO-landen besteden gemiddeld 1,6 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie. Nederland loopt uit de pas met 1 procent, betogen Dick Berlijn, Ad Melkert, Arend Jan Boekestijn, Hans Hillen, Jaap de Hoop Scheffer, Jan Pronk, Hans van den Broek, Paul Scheffer, Jack de Vries en vele andere oud-bestuurders en oud-politici vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

De „wankele wereldorde” vraagt volgens het collectief om een actiever buitenland- en veiligheidsbeleid en de bereidheid de kosten te dragen. „Na de Koude Oorlog nam het aantal van meer dan 100.000 militairen af tot ongeveer 40.000. Het aantal infanteriebataljons ging van 17 naar 9. Het aantal fregatten werd verminderd van 15 naar 6. Tanks zijn afgeschaft. Het aantal gevechtsvliegtuigen wordt gereduceerd van ooit ruim 200 naar straks 37 F-35 toestellen; dan zijn niet meer dan vier toestellen beschikbaar voor langdurige inzet in internationale operaties.”

Het defensiebudget, nu circa 8 miljard, is volgens het collectief zo sterk gedaald dat het leger nauwelijks in staat is de „grondwettelijke taak” te vervullen. Het budget voor internationale veiligheid, diplomatie en defensie willen zij verhogen met 1,5 miljard. Het bbp-gemiddelde van de Europese NAVO-landen moet als doel gelden.