Geef ons niet het gevoel dat wij er niet toe doen

Veel agenten voelen zich door de korpsleiding niet meer vertegenwoordigd in hun strijd voor een beter salaris. Ook vandaag wordt er weer actie gevoerd, nu door politiebureaus twee uur te sluiten. ‘NP staat niet voor Nationale Politie, maar voor Nationale Puinhoop.’

Een stoet politieauto’s reed gisteren van Groningen naar Limburg om aandacht te vragen voor het cao-conflict, de overlast viel mee volgens de ANWB. Foto ANP

In het openbaar hoor je een politieagent niet zo snel openhartig klagen over zijn werk, dat stelt de korpsleiding niet op prijs. De websites van de politievakbonden daarentegen hebben zich in deze actieperiode voor agenten ontwikkeld tot een soort chatroom waar ze naar hartenlust onder elkaar kunnen kankeren. Dat gebeurt met niet eerder vertoond enthousiasme, want agenten voelen zich ernstig ondergewaardeerd.

„Wij zijn het gewoon dat we worden aangevallen, beledigd en bespuugd. Echter negeer ons nooit. Geef ons nooit en te nimmer het gevoel dat wij er niet toe doen”, schrijft Dick op de ACP-site. Erwin zegt ongeveer hetzelfde op de site van de Nederlandse Politie Bond (NPB). Hij klaagt dat de „organisatie je laat vallen als wij in de stront staan, verrot gegooid worden en letsel oplopen”.

Gisteren protesteerde de politie door in colonne van Groningen naar Limburg te rijden met 60 kilometer per uur. Vandaag roepen politiebonden hun leden op politiebureaus twee uur te sluiten voor het publiek. De politie zal dan geen aangiftes opnemen. De bonden beraden zich op de vraag of ze formeel het vertrouwen in de korpsleiding opzeggen.

Minister Van der Steur (Justitie en Veiligheid, VVD) zal als werkgever met extra geld over de brug moeten komen voor een betere politie-cao. Tot nu toe is het wachten op het eerste bod van de bewindsman. Toch richt de meeste kritiek van agenten zich op de hoogste politiebaas Gerard Bouman. Hij wordt uitgescholden voor ‘schoothondje’ van het ministerie en opgeroepen op te sodemieteren. „Strijk je bonus op en ga weg”, adviseert Koen.

Baas van 50.000 agenten

Vier jaar geleden werd Bouman, destijds hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), door toenmalig minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) aangesteld om, zoals de politieman het zelf noemde, „de meest gecompliceerde reorganisatie van een Nederlandse rijksdienst ever”, te leiden.

Vijfentwintig regiokorpsen en één landelijk korps met elk een eigen korpschef werden samengevoegd tot één centraal aangestuurde politieorganisatie. De man die op zijn zeventiende begon als agent bij de Rotterdamse politie werd de korpschef van een politieapparaat van 50.000 agenten, ruim 13.000 medewerkers en een budget van ruim 5 miljard euro.

Aan de vooravond van de officiële start op 1 januari 2013 was Bouman optimistisch over het welslagen van zijn werk: „Ik ben er tot op het bot van overtuigd dat we over twee jaar de grootste slag hebben gemaakt. Als dit apparaat echt één korps is geworden dat eenduidig kan worden aangestuurd, dan zal het rendement blijken.” De werkelijkheid is een stuk weerbarstiger gebleken. ICT, personeelsbeleid, de sluiting van politiebureaus, inkoop, inrichting van een politiedienstencentrum; er gaat van alles mis.

Bouman heeft op het zogeheten intranet van de politie vorige week laten weten voor loonsverhoging te zijn. Maar via hetzelfde intranet heeft hij ook kritiek geleverd op concrete acties van zijn agenten zoals bijvoorbeeld het op de weg krijten van actieleuzen tijdens de marathon van Rotterdam. Dat heeft kwaad bloed gezet. „Hij heeft gekozen voor het ministerie in plaats van voor ons”, meent Willem S.

Het is een klotezooi geworden

Dat steekt te meer, aldus veel agenten, omdat de door Bouman aangevoerde reorganisatie niet goed gaat. En dus wordt er geklaagd op de website van de Algemene Christelijke Politievakbond (ACP). Die heeft wel spelregels: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden, en: „kwetsende reacties” worden verwijderd. Nóg een streng voorschrift: „Let op! Ook burgers lezen jouw reactie, houd rekening met je voorbeeldfunctie.”

Maar agent LR trekt zich niets aan van die laatste spelregel. „De nationale politie is een drama. Er wordt roofbouw op medewerkers gepleegd”, schrijft hij. „Meer misdrijven die opgehelderd worden… jaja, mooie woorden maar het is niet waar! Echt, burgers die meelezen: het is een stuk onveiliger geworden in Nederland sinds de Nationale Politie is ingevoerd. Niks werkt.”

En Boerke uit Brabant schrijft: NP staat niet voor Nationale Politie maar voor ‘Nationale Puinhoop’. „Er is altijd wel eens wat geweest maar zo’n klotezooi als het nu is, is een nieuw hoofdstuk in de politiegeschiedenis.”

    • Marcel Haenen