Agent Erwin wil niet ‘in de stront’ zakken

In hun strijd voor een beter salaris voelen veel agenten zich niet meer vertegenwoordigd door de korpsleiding „De Nationale Politie is een Nationale Puinhoop.”

Behandel iedereen zoals je zelf wilt worden behandeld, en „kwetsende reacties” worden verwijderd. Dat zijn de ‘spelregels’ zoals die gelden op de website van de politievakbond ACP. En er is nóg een streng voorschrift, voor politieagenten die reacties plaatsen: „Let op! Ook burgers lezen jouw reactie, houd rekening met je voorbeeldfunctie.”

In het openbaar zul je een politieagent niet snel horen klagen over zijn werk. Negativiteit stelt de korpsleiding niet zo op prijs. De websites van de politievakbonden daarentegen hebben zich, nu agenten volop actie voeren voor een nieuwe cao, ontwikkeld tot een soort chatroom, waarin ze onder elkaar naar hartelust kunnen kankeren. Dat gebeurt met niet eerder vertoond enthousiasme. Agenten voelen zich ernstig ondergewaardeerd.

„Wij zijn het gewoon dat we worden aangevallen, beledigd en bespuugd. Echter negeer ons nooit. Geef ons nooit en te nimmer het gevoel dat wij er niet toe doen”, schrijft ene Dick op de ACP-site. Erwin zegt ongeveer hetzelfde op de site van de Nederlandse Politiebond. Hij klaagt dat de „organisatie je laat vallen als wij in de stront staan, verrot gegooid worden en letsel oplopen”.

De werkgever zal voor een betere politie-cao met extra geld over de brug moeten komen. Dat is minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD). Tot nu toe is het wachten op zijn eerste bod. Toch richt de meeste kritiek van agenten zich op de hoogste politiebaas, Gerard Bouman. Hij wordt uitgemaakt voor „schoothondje” van het ministerie en opgeroepen op te sodemieteren. Koen adviseert: „Strijk je bonus op en ga weg.”

Vier jaar geleden was Bouman hoofd van de veiligheidsdienst AIVD. Toenmalig minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) haalde hem weg om, zoals de politieman het zelf noemde, „de meest gecompliceerde reorganisatie van een Nederlandse rijksdienst ever” te leiden. Vijfentwintig regiokorpsen en één landelijk korps, met elk een eigen korpschef, werden samengevoegd tot één centraal aangestuurde politieorganisatie. Bouman, die op 17-jarige leeftijd begon als politieagent in Rotterdam, werd chef van 50.000 agenten en ruim 13.000 medewerkers, met een budget van ruim 5 miljard euro.

Aan de vooravond van de officiële start op 1 januari 2013 was Bouman optimistisch over het welslagen van zijn werk. „Ik ben er tot op het bot van overtuigd dat we over twee jaar de grootste slag hebben gemaakt. Als dit apparaat echt één korps is geworden dat eenduidig kan worden aangestuurd, dan zal het rendement blijken”, zei Bouman in NRC Handelsblad. De werkelijkheid is weerbarstig gebleken. ICT, personeelsbeleid, de sluiting van politiebureaus, inkoop, inrichting van een politiedienstencentrum – er is van alles misgegaan.

Bouman liet vorige week op het intranet van de politie weten voorstander van loonsverhoging te zijn. „Loslaten van de nullijn is ook het streven van de korpsleiding.” Maar via hetzelfde interne net uitte hij ook bezwaar tegen acties van zijn agenten, die bijvoorbeeld actieleuzen op de weg krijtten bij de marathon van Rotterdam. Die kritiek heeft kwaad bloed gezet. „Hij heeft gekozen voor het ministerie in plaats voor ons”, meent Willem S.

‘Roofbouw’

Dat steekt te meer, aldus agenten, omdat de reorganisatie onder Bouman niet goed gaat. De letters NP staan niet voor Nationale Politie maar voor „Nationale Puinhoop”, schrijft Boerke uit Brabant. „Er is altijd wel eens wat geweest maar zo een klotezooi als het nu is geworden, is een nieuw hoofdstuk in de politiegeschiedenis.”

Agent LR trekt zich trouwens niets aan van de ‘spelregel’ om burgers het goede voorbeeld te geven. „De nationale politie is een drama. Er wordt roofbouw op medewerkers gepleegd”, schrijft hij. „Meer misdrijven die opgehelderd worden… jaja, mooie woorden maar het is niet waar! Echt burgers die meelezen: het is een stuk onveiliger geworden in Nederland sinds de Nationale Politie is ingevoerd. Niks werkt.”

Gisteren hebben agenten met politievoertuigen het verkeer op snelwegen gehinderd. De politiebonden hebben hun leden opgeroepen vandaag politiebureaus twee uur te sluiten voor het publiek. De politie neemt dan geen aangiftes op. De bonden beraden zich over de vraag of ze vandaag formeel het vertrouwen in de korpsleiding opzeggen.

    • Marcel Haenen