Afghaanse defensietolk krijgt toch asiel - ‘ik ben zo blij, ik kan wel dansen’

Foto NRC / Ans Brys

De Afghaanse defensietolk Abdul Ghafoor Ahmadzai mag toch in Nederland blijven. Zijn asielaanvraag is opnieuw bekeken en nu toch ingewilligd, zo heeft hij vandaag gehoord. “Ik ben zo ontzettend blij, ik kan wel dansen”, zegt hij tegen NRC aan de telefoon vanuit de Limburgse stad waar hij in een asielzoekerscentrum woont:

“Na vijf jaar ellende kan ik eindelijk weer nadenken over een toekomst. Ik ben Nederland en de mensen die me geholpen hebben eeuwig dankbaar.”

Ahmadzai (32) werkte jaren als tolk voor Nederlandse en de Amerikaanse militairen in Afghanistan. Hij vluchtte in 2010 naar Europa nadat zijn broer was vermoord en hij zelf werd bedreigd, vertelde hij. Hij zou in gevaar gekomen zijn omdat Defensie hem - tegen het eigen beleid - in beeld had laten komen tijdens een reportage van de BBC.

Nadat zijn asielaanvraag in Noorwegen was afgewezen, kwam hij naar Nederland. De IND wilde zijn zaak in eerste instantie niet in behandeling nemen, omdat het binnen Europa niet mogelijk is in twee landen asiel aan te vragen. Na publicatie van een interview met Ahmadzai in NRC (€) en politieke reacties daarop, besloot toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Asiel, VVD) nog een keer naar de zaak te kijken.

Ahmadzai heeft een verblijfsvergunning met de zogenoemde A-status gekregen, die hem niet meer kan worden afgenomen. Hij hoopt dat zijn vrouw en twee jonge kinderen nu ook snel naar Nederland kunnen komen.

D66: kwestie van fatsoen

D66, één van de partijen die zich hard had gemaakt voor Ahmadzai, noemt het “een kwestie van fatsoen” dat tolken geholpen worden als zij door hun werk voor Nederland gevaar lopen. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat “tolken die zich tijdens onze buitenlandse missies met gevaar voor eigen leven inzetten voor Nederland op zijn minst het recht hebben op een fatsoenlijke asielprocedure”. Ook als zij elders in Europa al zijn uitgewezen, moet Nederland altijd inhoudelijk naar hun zaak kijken.

Een eerder pleidooi voor een ‘tolkenpardon’ voor vertalers die voor Defensie hebben gewerkt kreeg geen steun van de meerderheid van de Kamer. Teeven schreef destijds namens het kabinet: “Het enkele feit dat iemand (…) voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, is onvoldoende.” Sindsdien moest Teeven vertrekken als staatssecretaris; als Kamerlid van de VVD voert hij nu het woord over Defensiepersoneel.

Lees ook:
- Uit NRC Handelsblad: Hij hielp ons, wij hielpen hem niet (€)
- Uit NRC Handelsblad: ‘Asielzaak tolk schaadt militaire missies’ (€)

    • Emilie van Outeren