Medewerkers bank schamen zich voor hun baan

Een financieel medewerker die op een verjaardag met een rood hoofd toegeeft welk werk hij doet. Dit beeld kan bekend voorkomen, want maar liefst één op de vijf medewerkers in de financiële sector schaamt zich ervoor om in die sector werkzaam te zijn.

Dat blijkt uit een peiling die onderzoeksbureau Motivaction uitvoerde in opdracht van vakbond FNV. Het bureau ondervroeg 266 medewerkers die op laag- of middenniveau in de financiële sector werken. Naast de schaamte geeft een ruime helft (52 procent) aan minder trots op het werk te zijn dan voorheen.

Aanleiding van het onderzoek zijn de omstreden salarisverhogingen van topbestuurders in de financiële sector. Hierover werden niet alleen de financieel medewerkers, maar ook 374 leden van FNV Finance en ruim duizend willekeurige Nederlanders bevraagd.

De uitkomst is niet heel verrassend: 81 procent van de respondenten oordeelt negatief over de salarisverhoging van de financiële top. 77 Procent van de medewerkers uit de financiële sector deelt deze mening. Terugdraaien van de salarisverhogingen zou volgens het rapport van Motivaction het vertrouwen in de sector „enigszins kunnen herstellen”.

Opvallend is dat de salarisverhoging van de top ook invloed heeft op de werkhouding van medewerkers. Een kwart geeft desgevraagd aan een „afname van werkplezier” te beleven, en 8 procent zegt dat de verhoging een negatieve invloed heeft op zijn/haar inzet.

De medewerkers vertrouwen zelfs zichzelf niet meer: 28 procent geeft aan minder vertrouwen te hebben in medewerkers uit de financiële sector. Bijna een derde van de ondervraagden zou liever overstappen naar een andere sector, mocht dat mogelijk zijn.

    • Boris Lemereis