Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Rampen

NAM biedt Groningers excuses aan voor aardbevingen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken troost tijdens een werkbezoek gisteren een inwoner van Loppersum tijdens een bezoek aan Groningen. Uit onderzoek blijkt dat in het Groningse aardbevingsgebied 170.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen moeten worden verstevigd. In eerder onderzoek van Kamp was sprake van 90.000 panden die verstevigd moeten worden.
Minister Henk Kamp van Economische Zaken troost tijdens een werkbezoek gisteren een inwoner van Loppersum tijdens een bezoek aan Groningen. Uit onderzoek blijkt dat in het Groningse aardbevingsgebied 170.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen moeten worden verstevigd. In eerder onderzoek van Kamp was sprake van 90.000 panden die verstevigd moeten worden. Foto ANP/Robin Utrecht

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft voor het eerst officieel excuses aangeboden voor de problemen in Groningen die zijn veroorzaakt door aardbevingen. De aardbevingen zijn een gevolg van de gasproductie van NAM, zo schrijft directeur Gerald Schotman in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat in februari verscheen.

Schotman schrijft:

“Het is een feit dat de gasproductie in Groningen aardbevingen veroorzaakt en dat de gevolgen van de aardbevingen diep ingrijpen in het leven van de bewoners van Groningen. Ik ben mij daar – ook door mijn ontmoetingen met bewoners - zeer van bewust. Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden en ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden.”

De directeur geeft verder aan dat langlopende schadegevallen die bij de NAM in behandeling zijn nog dit jaar afgerond zullen worden en dat de communicatie met de bewoners in het gaswinningsgebied verbeterd zal worden. Zo moet er een informatiecentrum in Loppersum komen, worden er dorpenronden gehouden en zal er een bewonerskrant worden gestart.

NAM ontkende jarenlang

Het is voor het eerst dat de NAM officiëel op het rapport reageert. De NAM heeft jarenlang ontkend dat er een verband was tussen gaswinning en aardbevingen. Verschillende onderzoeken toonden echter aan dat de aardbevingen wel degelijk veroorzaakt werden door gaswinning en bovendien steeds erger werden. De OvV oordeelde in februari vernietigend over de NAM. Volgens het onderzoek had de overheid vijftig jaar zich niets aangetrokken van de veiligheid van de Groningers en ging het alleen om een maximale gasopbrengst. Minister Kamp van Economische Zaken (VVD) bood daarop zijn excuses aan.

Schotman schrijft in de verklaring dat hij betreurt dat de NAM niet eerder onderzoek heeft gedaan naar de veiligheidsrisico’s:

“We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten.”

Gisteren werd bekend dat de problemen in de noordelijke provincie groter zijn dan gedacht. Niet 90.000 maar 152.000 van de in totaal 212.500 huizen in het gaswinningsgebied moeten worden versterkt omdat ze onveilig zouden zijn bij een zware aardbeving.

‘Veiligheid niet genegeerd’

Ondanks alle excuses zegt de NAM het niet eens te zijn met de hoofdconclusie van het rapport van de OvV, die luidt dat de NAM “niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de Groningse burgers in relatie tot de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen.” De NAM stelt daartegenover dat er tot augustus 2012 geen aanleiding was om te vermoeden dat de veiligheid van burgers in het geding was. Daarom, stelt de NAM, is “de veiligheid niet genegeerd en evenmin ondergeschikt gemaakt aan andere belangen.”

Op 16 augustus 2012 beefde de bodem bij het buurtschap Huizinge in Groningen met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter – de zwaarste aardbeving ooit gemeten in het gaswinningsgebied.

Loppersum stilgelegd

Op één locatie zal de NAM voorlopig niet meer boren. Vorige week oordeelde de Raad van State dat rondom Loppersum niet meer gas gewonnen mag worden. Dat besluit werd overgenomen door minister Kamp, die de gaskraan bijna geheel dichtdraait. Uit de gasputten onder het Groningse dorp werd jaarlijks 3 miljard kuub gas gewonnen, ongeveer 7 procent van de totale gaswinning in Groningen.

De gehele gaswinning in Groningen zal niet worden stilgelegd. De Raad van State zag daar geen reden voor omdat dat de gasvraag in Nederland en omliggende landen in gevaar brengt. Als de gaswinning in Groningen stilvalt, komen 11 miljoen huishoudens in Europa direct in de problemen.