Liegen over woonplaats geen reden voor ontslag

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: onrechtmatig ontslag en onzorgvuldig advies.

None

Hij had gelogen over zijn woonplaats, verzweeg zijn financiële problemen en bij zijn werkgever lag loonbeslag door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) omdat hij zijn alimentatieverplichtingen niet was nagekomen. Het was voor zijn werkgever, een ontwerpbedrijf van websites en webshops, voldoende om het vertrouwen in de accountmanager op te zeggen. Al helemaal toen bleek dat de gemeente Den Haag hem verdacht van bijstandsfraude en niet kon achterhalen waar hij woonde. ‘Adres onbekend’ kreeg zijn werkgever te horen.

In mei 2014 werd hij op staande voet ontslagen. Zijn werkgever schreef hem: „Wederom ben ik zeer teleurgesteld en woedend op je omdat ik weer geconfronteerd word met een leugen. Naast loonbeslag van het LBIO ontvang ik nu loonbeslag van de gemeente Den Haag voor onterecht ontvangen bijstand die je niet terug betaald hebt. Tevens blijkt uit die brief dat je niet in Den Haag woont, zoals je op je cv en alle gesprekken hebt aangegeven. [...] Ik kan als werkgever geen vertrouwen hebben in iemand wiens adres onbekend is. Vertrouwen is voor mij de basis voor goed werkgeverschap. Dat vertrouwen is er nu niet meer.”

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde anders. Liegen over je verblijfsplaats is volgens hem onvoldoende voor ontslag op staande voet, omdat de wet daar hoge eisen aan stelt. Dan moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen die voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maken. „Het liegen over een verblijfsplaats voordoet niet aan deze strenge maatstaf.”

En omdat de accountantmanager zijn ontslagaanzegging meteen had betwist en zich beschikbaar had gehouden voor werkzaamheden, had hij volgens de rechter recht op achterstallig loon, vakantiegeld en draait de werkgever op voor de proceskosten.

    • Jos Verlaan