The Count of Monte Cristo

(Kevin Reynolds, 2002). In een vroegnegentiende-eeuws Frans decor neemt regisseur Reynolds de tijd om zijn verhaal van opportunisme, hoogverraad en ware vriendschap te vertellen. Met name de episode waarin matroos Edmond Dantes (Jim Caviezel) in de gevangenis geschoold wordt door abt Farria (Richard Harris), en gesterkt wordt in zijn wraakgevoelens ten opzichte van zijn vriend Fernand, krijgt veel aandacht. Het scenario beklemtoont dat kennis macht is – en dan toch nog al die moeite van doffe schoten, suizende sabels en vuurwerk.