Advies naar de prullenbak

Nooit was er kritiek geweest op haar functioneren in het onderwijsteam van het Marnix College, een scholengemeenschap in Ede. Totdat KPC, een onderwijsadviesbureau, werd ingeschakeld om onvrede in dat team te onderzoeken. Mede op basis van anonieme gesprekken met collega’s werd zij in het eindrapport aangewezen als zondebok. Inclusief de conclusie dat ze maar beter kon vertrekken. En dat kreeg ze ongezouten te horen. Zonder dat ze de kans kreeg om zich te verdedigen werden de resultaten met alle betrokken docenten besproken. Inclusief de tekst op het mededelingenbord, dat ‘we’ van haar afscheid gaan nemen. Daarop meldde ze zich ziek.

Het KPC-rapport rammelde volgens haar, maar die openlijke ontslagaanzegging zonder dat ze weerwoord had kunnen bieden, raakte haar het meest. Voor de rechtbank Oost-Brabant eiste zij intrekking van dat rapport op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

De rechter ging daarin mee. KPC had personeel veelal anoniem gehoord en vervolgens beschuldigingen geformuleerd over onderwijzers die wel met naam en toenaam genoemd werden. Alleen dat al was volgens de rechter onzorgvuldig en onrechtmatig en voldoende om het rapport naar de prullenmand te verwijzen. KPC moet het rapport binnen 24 uur vernietigen, luidde het oordeel.