Voortslepend voorzitterschap

De Tweede Kamer krijgt de voorzitter die zij verdient en dat is in de huidige omstandigheden Anouchka van Miltenburg (VVD). Sinds 2012 geeft ze leiding aan de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Ze werd dat jaar tot voorzitter gekozen, zij het dat de stemming in het parlement niet van enthousiasme getuigde. 62 van de 148 aanwezige leden kozen in de eerste ronde voor haar.

Van Miltenburg getuigt in de visie die ze op de website van de Tweede Kamer heeft opgeschreven van haar „liefde” voor het parlement; een debat „mag – nee, moet! – op het scherpst van de snede worden gevoerd”. Als voorzitter houdt ze ook van een „goede grap”, maar humor was ver te zoeken in de manier waarop ze met collega-parlementariër Linda Voortman van GroenLinks is omgesprongen. Die werd er langdurig van verdacht namen van kandidaten voor de functie van Nationaal ombudsman te hebben gelekt. Dat was verboden. Voortmans naam werd als enige genoemd in een aangifte die de Tweede Kamervoorzitter bij de Rijksrecherche deed. Dat er ook sterke aanwijzingen waren die Voortman juist vrijpleitten, vermeldde Van Miltenburg er niet bij.

Justitie achtte Voortman onschuldig. Maar zij voelde zich wel, en met reden, persoonlijk beschadigd. Ook al omdat flarden van vertrouwelijke gesprekken die zij met de Tweede Kamervoorzitter had gevoerd, in De Telegraaf te lezen waren. Excuses aan het Kamerlid waren dus op hun plaats geweest. Maar het kostte uren en dagen van vergaderen en overleggen voordat Van Miltenburg, afgelopen vrijdag, het woord „spijt” over haar lippen kreeg. Een kwestie die in een half uurtje met wat meer inschikkelijkheid had kunnen worden opgelost, sleepte daardoor maar voort. Zo droeg de voorzitter bij aan negatieve beeldvorming van de Tweede Kamer.

Er zijn eerdere kwesties met de voorzitter geweest; bijvoorbeeld toen CDA-fractieleider Sybrand Buma haar objectiviteit als Kamervoorzitter in twijfel trok en haar passiviteit bij de inhuldiging van de Koning toen PVV-leider Geert Wilders uit het comité van in- en uitgeleiden werd geweerd. Dat kostte wel de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD), zijn functie. Maar de Tweede Kamer was niet wezenlijk geïnteresseerd in Van Miltenburgs rol.

Als gezegd: de Tweede Kamer krijgt de voorzitter die ze verdient.