2Doc: Citostress

„Ik hoop op VMBO TL. Zo niet, dan ga ik janken. Zo veel janken”, zegt de een. „In februari mag iemand me doodmaken. De Citotoets is het belangrijkste in mijn hele leven”, zegt een andere leerling. Best spannend, groep 8. Voorlichtingsavonden, observatietoetsen, overstapdossiers. Regisseur Ingeborg Jansen volgde vorig jaar twee Rotterdamse klassen op een ‘witte’ en een ‘zwarte’ school voor de NCRV-documentaire 2Doc: Citostress. Dit jaar werd de toets verplaatst van februari naar april, waardoor het schooladvies zwaarder weegt. Aan Citostress ontkomt niemand. In de rijke wijk grijpen ouders naar begeleiding. „Zij hebben geld voor extra hulp”, zegt de juf van groep 8. „ Kinderen zijn enorm prestatiegericht. Maar fouten maken is niet erg.” Niet alle ouders zijn het daarmee eens. En niet alle scholen: „Dit is geen school waar je tijd hebt voor je konijn. Weet je wat een zesjescultuur is?” Aloude dilemma’s keren terug in de docu: weegt de Cito te zwaar, of is het juist een goede onafhankelijke meting? Wie kent het kind beter: de school of de ouder? Zelfs de juf kan er niet van slapen.

    • Menno Sedee