2Doc: Citostress

None

„Ik hoop op VMBO TL. Zo niet, dan ga ik janken. Zo veel janken”, zegt de een. „In februari mag iemand me doodmaken. De Citotoets is het belangrijkste in mijn hele leven”, zegt een andere leerling. Best spannend, groep 8. Voorlichtingsavonden, observatietoetsen, overstapdossiers. Voor de NCRV-documentaire Citostress volgde regisseur Ingeborg Jansen vorig jaar twee Rotterdamse klassen op een ‘witte’ en een ‘zwarte’ school. Dit jaar werd de toets verplaatst van februari naar april, zodat het schooladvies zwaarder weegt. Toch ontkomt niemand aan Citostress. In de rijke wijk grijpen ouders naar begeleiding. „Zij hebben geld voor extra hulp”, zegt de juf van groep 8. „ Kinderen zijn enorm prestatiegericht. Maar fouten maken is niet erg.” Niet alle ouders zijn het daarmee eens. En niet alle scholen: „Dit is geen school waar je tijd hebt voor je konijn. Weet je wat een zesjescultuur is?” Aloude dilemma’s keren terug in de docu: weegt de Cito te zwaar, of is het juist een goede onafhankelijke meting? Wie kent het kind beter: de school of de ouder? Zelfs de juf kan er niet van slapen.

    • Menno Sedee