Brieven

Illustratie Boligan

Het zit anders

Onderzoeken door The Guardian, Amnesty International en Human Rights Watch wijzen op een hoog sterftecijfer in de bouwsector van Qatar. Volgens conservatieve schattingen stierven honderden arbeiders in de afgelopen jaren, onder meer door extreme hitte. De onderzoeken gaan niet over sterfgevallen tijdens de bouw van stadia voor het WK voetbal van 2022, zoals John Kroon stelt (8/4), aangezien de bouw van deze stadions nog niet is begonnen. De meest verontrustende aanwijzing van de omvang van het probleem werd eind vorig jaar aangetoond door onderzoeksjournalisten van The Guardian. Zij ontdekten dat 157 arbeiders uit Nepal zijn overleden in Qatar in de periode januari-november 2014; 67 door een plotselinge hartstilstand en acht na hartaanvallen. 34 van deze sterfgevallen werden geregistreerd als werkongevallen. Deze bevindingen komen overeen met cijfers uit het Human Rights Watch-rapport Building a Better World Cup uit 2012, dat melding maakte van 191 Nepalese sterfgevallen in Qatar in 2010. Van hen overleden er 19 door een plotselinge hartstilstand, 103 na hartaanvallen. Voor arbeiders uit India, Pakistan en Bangladesh waren geen overeenkomstige gegevens beschikbaar. In opdracht van de regering in Qatar schreef een advocatenkantoor een rapport over de kwestie van de rechten van arbeidsmigranten. Dit rapport raadde een onafhankelijk onderzoek aan naar het patroon van de sterfgevallen bij de arbeiders en post mortem onderzoek voor alle gevallen van plotselinge of onverwachte sterfgevallen. De autoriteiten in Qatar hebben deze aanbevelingen tot nog toe genegeerd.

Qataronderzoeker bij Human Rights Watch

‘Maaike Meu’

Stammoeder van velen

Op de Achterpagina van NRC wordt Maria Louise de stammoeder van de Oranjes genoemd (15/4). Zij is dat niet alleen van de Oranjes, maar van alle huidige gekroonde hoofden van Europa. Zo is ook koningin Emma een nazaat van ‘Maaike Meu’. ‘Hofstad’ Leeuwarden is zo voor vorstelijk Europa van belang. Omdat Maaike Meu via drie van haar grootouders van de Zwijger afstamt, is ook de Vader des Vaderlands ruim vertegenwoordigd in het voorgeslacht van de Europese vorstenhuizen.

Toon van Gestel Voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging NGV

Boeken

Minder man in de recensies

NRC legde de eigen boekrecensies uit 2014 en die van de Volkskrant en Trouw onder de loep (10/4). Het resultaat was onthutsend. 77 procent van alle NRC-recensies werd geschreven door een man. In de Volkskrant was dat 63 procent, in Trouw 55 procent. Ook besteedden de kranten minimaal 65 procent van de recensies aan mannelijke auteurs. De conclusie dat mannen de literaire kritiek beheersen ligt voor de hand. In Zweden is de verhouding sinds het begin van deze eeuw gelijk getrokken. Opvallend genoeg gebeurde dit nadat Zweedse krantenredacties zelf waren begonnen te tellen. Er werd meer gelet op de verdeling en boeken van vrouwen en met ‘vrouwen’-onderwerpen werden ter recensie voorgelegd aan mannelijke recensenten en andersom. Het gaat niet alleen om de cijfers, maar om wat we daarmee gaan doen.

Marieke Winkler en Lina Samuelsson Onderzoekers van literaire dagbladkritiek in Nederland en Zweden

    • Toon van Gestel
    • Nicholas McGeehan
    • Marieke Winkler
    • Lina Samuelsson