Red collectie en museumgebouw

Illustraties Cyprian Koscielniak

Met ongerustheid heb ik kennis genomen van de problemen bij het Wereldmuseum (15-16/4). De financiële en organisatorische problemen zijn zo groot dat het voortbestaan van het museum in gevaar komt (Rapport Luiten). Het museum in Rotterdam beheert één van de belangrijkste etnografische collecties (met ruim 100.000 objecten) van Nederland. Rotterdamse rederijen, diplomaten en het Nederlandsch Zendeling Genootschap schonken belangrijke voorwerpen en vele particulieren lieten hun verzamelingen ‘exotica en curiosa’ na aan het museum. Niet alleen de Oceaniëcollectie, maar ook de collectie Indonesië behoort tot de absolute wereldtop. Het is treurig dat het commerciële beleid van de directie van het Wereldmuseum – ten koste van aandacht voor het beheer van de collectie – jarenlang door de Gemeente Rotterdam de hemel werd in geprezen. Nu verkeert het museum in financieel zwaar weer, mede veroorzaakt door een desastreuze subsidiekorting. Ik vraag de Gemeente Rotterdam met klem: red de collectie en het museumgebouw. Beide zijn onlosmakelijk verbonden met de rol van Rotterdam als mondiale grootheid.

Directeur Museon en lid Stichting Volkenkundige Collectie Nederland

    • Marie Christine van der Sman