Indiaanse goudschat gevonden tussen gesmokkelde coke

None
Foto Belasting & Douane Museum

Het gebeurt niet elke dag dat in de Rotterdamse haven een archeologische vondst wordt gedaan. En dan nog wel een goudschat. Deze gouden beeldjes zijn vorig jaar gevonden tussen 149 kilo pure cocaïne in een kolenschip uit Colombia. Toen duikers van de douane de ertstanker onder de waterlijn onderzochten, vonden ze bij het roer zes waterdichte tassen. Tussen pakken cocaïne (straatwaarde 7,5 miljoen) lag ook een zakje met gouden beeldjes en kettingen verstopt.

Het zijn waarschijnlijk sieraden uit Tairona, een indiaans protostaatje in de Sierra Nevada, een bergstreek in het noorden van Colombia. Het ontstond in de 1ste eeuw v. Chr. en beleefde een bloeiperiode rond het jaar 1000. De best bewaarde vindplaats van de Tairona-cultuur, die in 1975 werd ontdekt, is Ciudad Perdida (Verloren Stad), de naam die archeologen eraan gaven. Zij vonden er verschillende beeldjes als deze, staaltjes van een hoog ontwikkelde smeedkunst. De Verloren Stad ligt op minder dan 100 kilometer van de Colombiaanse havenstad Santa Marta, waar het smokkelschip is uitgevaren.

De beeldjes zijn van goud, zoveel is zeker. Maar zijn ze authentiek, zijn het replica’s van originelen of zijn het vervalsingen? De heimelijke manier waarop ze naar Europa zijn verstuurd suggereert dat het om iets bijzonders gaat. Waarom zou iemand namaak verstoppen tussen waardevolle cocaïne? Maarten Jansen, hoogleraar precolumbiaanse archeologie in Leiden, reageert opgetogen op de vondst, maar afgaand op deze foto kan hij niet beoordelen of de beeldjes echt zijn. „Dat vereist nader specialistisch onderzoek.” Voorlopig zijn de beeldjes het pronkstuk van het Belasting & Douane Museum in Rotterdam, dat ze tijdens de Nationale Museumweek (18 t/m 26 april) tijdelijk tentoonstelt.

    • Dirk Vlasblom