Je moet gewoon tegen een stootje kunnen, verder is iedereen welkom

Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van de politiek-correcte verontwaardiging over discriminatie binnen de politie. Ik zeg niet dat het niet gebeurt en elk geval is er één te veel. Ook ik keur discriminatie naar ras, geloof, sekse en geaardheid ten zeerste af. Maar ik wil er wel een paar kanttekeningen bij plaatsen.

Binnen elke beroepsgroep die met leven, dood en gevaar te maken heeft – zoals de geneeskunde, de politie, de brandweer en het leger – worden ruwe opmerkingen gemaakt. Niet alleen jegens de buitenwereld, maar ook jegens elkaar. Het is een soort pantsering tegen de ellende die beroepsgenoten in alle soorten en maten meemaken. Het hoort bij het vak en daarin is geen plaats voor kwetsbare zieltjes. Wanneer die opmerkingen buiten de groep terechtkomen en dus uit hun context worden gehaald, kan er morele verontwaardiging ontstaan, alsmede twijfel of degenen die de opmerkingen maken wel deugen voor hun vak.

Vanuit mijn 33-jarige ervaring bij de politie kan ik eenieder verzekeren dat agenten van welk ras of geloof en van welke sekse of geaardheid ook die uit het goede politiehout gesneden zijn en tegen een (plaag)stootje kunnen, als volwaardige collega worden gezien en behandeld. En dan doel ik niet alleen op het elkaar onvoorwaardelijk bijstaan in geval van nood, maar ook op het op integere wijze invulling geven aan het politievak, zoals het zich onthouden van zaken als het doorspelen van gevoelige informatie, het handelen in vrouwen, wapens en verdovende middelen en het misbruik maken van gezag

Nu doen zich bij elke organisatie wervingsfouten voor, maar het minste is een herstel van de al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gemaakte beleidsfout om ten aanzien van minderheidsgroeperingen de aanstellingseisen te verlagen en het, zeker voor de politie, bitter nodige antecedentenonderzoek te versoepelen (en soms maar helemaal weg te laten). Mijn verzet daartegen kreeg geen gehoor: het te halen quotum werd belangrijker geacht dan de kwaliteit.

Oud-commissaris van politie Rotterdam

    • L. Stout