Droog als in recordjaar 1976, maar dat mag nog geen naam hebben

26 mm regen te weinig

Alarmerend is het allerminst, maar droog is het wel in Nederland. Jaarlijks berekent het KNMI vanaf april het zogenoemde neerslagtekort, het verschil tussen de hoeveelheid gevallen regen en de hoeveelheid verdamping. Dat tekort bedraagt nu 26 millimeter en dat is ongeveer even veel als in 1976, het recordjaar met een extreem droge zomer.

„Het is best droog”, zegt klimatoloog Rob Sluijter van het KNMI. „Maar het betekent nog heel weinig, want we zijn pas twee weken bezig en er hoeft maar één flinke regenbui te vallen en je hebt het nergens meer over.” Het KNMI verwacht dat over twee weken het neerslagtekort zal zijn opgelopen tot bijna vijftig millimeter.

Rijkswaterstaat signaleert nog geen watertekorten. „De watervraag is nu nog beperkt, maar deze zal toenemen als de temperatuur stijgt. Aan deze toenemende vraag kan de komende weken goed worden voldaan.” Zet de droogte de komende maanden door, dan liggen daarvoor bij Rijkswaterstaat en waterschappen scenario’s klaar.

Anders dan in de rest van Europa is in Nederland niet de drinkwatervoorziening het belangrijkste punt van aandacht, maar vooral gebieden met veel veen. Zo kunnen veendijken bezwijken door de droogte, zoals in 2003 bij Wilnis gebeurde.