Margin Call

Het laatste etmaal voor de kredietcrisis in een verzekeringsbank op Wall Street: een duister spiegelpaleis waar een groep bankiers bijeenkomt om de gevolgen van financieel wanbeheer af te wentelen op klanten, relaties en de mensheid. De kwestie die J.C. Chandor, zoon van een bankier, aan de orde stelt is deze: hoe werkt een systeem dat duizenden handelaren zover krijgt dat ze glimlachend iedereen belazeren? Margin Call toont wel erg veel begrip, maar is ook leerzaam. (J.C. Chandor, 2011)