Een econoom snapt rendementsdenken

Niet iedereen protesteert tegen het bestuur van de UvA. Bij economie vinden ze de protesten gemakszuchtig.

„Afschaffen van rendementsdenken is zoiets als het afschaffen van files”, zegt hoogleraar psychologie Han van der Maas. Hij is een van de negen hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam die deze week een petitie startten voor het aanblijven van het college van bestuur van die universiteit. „Natuurlijk brengt rendementsdenken problemen met zich mee, maar het is onontkoombaar.”

Inmiddels hebben ruim zevenhonderd mensen de petitie ondertekend. Die moet volgens Van der Maas tegengeluid bieden aan de „luidruchtige actiegroepen” die de discussie bepalen. „Hun punten zijn gemakzuchtig en bieden geen enkel alternatief”, zegt hij. Bovendien zijn de moeilijkheden die de actiegroepen aankaarten problemen waar heel Nederland mee kampt. „Die tijdelijke aanstellingen bijvoorbeeld. Heel Nederland worstelt daarmee. Wij ook, en dat is vervelend, maar een oplossing is er gewoon niet. Dan is het gemakzuchtig om te roepen dat het CvB maar moet aftreden.”

Ook Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de UvA, noemt rendementsdenken cruciaal. „Als studenten hun diploma’s niet binnen de afgesproken tijd halen, is dat simpelweg verspilling van geld.”

Boot behoort tot de grote meerderheid van de economiefaculteit die zich onthoudt van protest tegen het college van bestuur. In 2009 kreeg deze faculteit al te maken met bezuinigingen. „Misschien dat onze studenten en docenten daarom het gevoel hebben dat dit protest verder van hen afstaat”, zegt decaan Han van Dissel. De reorganisatie heeft tot veel ontslagen geleid, maar de faculteit is er volgens hem niet slecht uitgekomen. „En ik verwacht dat dat idee breder wordt gedragen binnen de faculteit.”

In maart organiseerde de faculteit een bijeenkomst over de plannen van het CvB. De conclusie van die middag: de medezeggenschap op de economiefaculteit is voldoende. Meer medezeggenschap, wat de Maagdenhuisbezetters eisen, is niet nodig.

Economiestudent is realistischer

„Natuurlijk praten de economiestudenten onderling wel over de acties”, zegt Sophie Mikulski, voorzitter van de studentenraad van economie en bedrijfskunde, „maar vrijwel niemand doet echt mee.” Volgens haar kan dat liggen aan het feit dat de aangekondigde bezuinigingen deze keer geen invloed hebben op de economiefaculteit. Volgens Jurjen van Rees, student econometrie, zijn economiestudenten „realistischer ingesteld”. „Wij begrijpen waarom er bezuinigd moet worden en vinden dan ook niet dat het CvB moet aftreden.”

Het is niet zo dat de economen geen enkele kritiek hebben op het college. Arnoud Boot vindt dat het bestuur zich te veel laat leiden door „grootheidswaan”, met onnodige fusies tot gevolg. „De universiteit moet terug naar een menselijke maat”, zegt hij. Hij vindt dat de reorganisatie van zijn faculteit vooral negatieve gevolgen heeft gehad. „Maar in het huidige klimaat heb ik geen zin om daar extra tegenaan te gaan schoppen.”

    • Doortje Smithuijsen