Ziekenhuisfusies hadden moeten worden verboden, vindt de NZa

Meer dan de helft van de ziekenhuisfusies van de laatste jaren had verboden moeten worden. Veel van de fusies zullen naar verwachting tot te hoge prijsstijgingen leiden. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een toezichthouder, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de toezichthouder is het van groot belang om beter rekening te houden met de publieke belangen in de zorg. Dat gebeurt nu onvoldoende. Alle ziekenhuisfusies moeten bij de NZa worden gemeld, maar de toezichthouder mag die niet inhoudelijk beoordelen, alleen procedureel. Vervolgens bekijkt kartelwaakhond ACM of het gefuseerde ziekenhuis niet te veel macht krijgt. Er is nog nooit een ziekenhuisfusie in Nederland afgekeurd.

Prijzen hoger na fusies

De Nederlandse Zorgautoriteit berekende via simulatie de te verwachte prijsstijgingen als gevolg van ziekenhuisfusies. Volgens de toezichthouder zullen de prijzen bij alle dertien ziekenhuisfusies sinds 2011 stijgen. Bij acht van de dertien fusies ligt de verwachte prijsstijging boven de 5 procent. Volgens de NZa is dat een verdedigbare grens om fusies niet meer toe te staan.

De ziekenhuizen die in Nederland fuseren liggen in de meeste gevallen dicht bij elkaar. Daardoor worden marktaandelen groter, de concurrentie minder wat kan leiden tot te hoge prijzen en/of te lage kwaliteit, stelt de NZa.

Groot ziekenhuis niet per se beter

Volgens de NZa is er tot op heden geen verband aangetoond tussen de grootte van een ziekenhuis en de kwaliteit. De toezichthouder meent dat de gevolgen van krachtenbundelingen anders berekend moeten worden om verdere samenklontering in de sector te voorkomen. De NZa hanteert een andere methodiek hiervoor dan de ACM, de kartelwaakhond die straks al het fusietoezicht van de NZa overneemt. De rol van de NZa wordt ingrijpend veranderd nadat het vorig jaar in opspraak kwam. De toezichthouder wordt meer een uitvoeringsorgaan van het ministerie.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot omarmt de adviezen van de NZa. „Wij zijn er voorstander van dat ziekenhuisfusies veel scherper en inhoudelijker beoordeeld worden.” Ook de PvdA staat positief tegenover de plannen. „Wij hebben begrepen dat er echt een inhoudelijke toets nodig is, wil je meer ziekenhuisfusies als toezichthouder kunnen tegenhouden”, zegt Lea Bouwmeester.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer met experts uit de zorg over plannen van minister Schippers (Zorg,VVD).

    • Jeroen Wester