Kinderombudsman: jeugdzorg is proeftuin geworden

De jeugdzorg is „één grote proeftuin” geworden na de decentralisatie naar gemeenten van begin dit jaar. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een vandaag verschenen rapport. Kinderen en ouders weten niet goed bij wie ze met een vraag over jeugdhulp moeten aankloppen. Weliswaar hebben veel gemeenten daarvoor zogenoemde ‘wijkteams’ opgetuigd, maar die bevinden zich veelal in de opstartfase. Hulpverleners in die teams weten lang niet altijd wat hun taken en verantwoordelijkheden precies zijn, schrijft Dullaert. Ook ontberen de teams soms de „noodzakelijke deskundigheid”, bijvoorbeeld voor het herkennen van signalen van kindermishandeling. De werkdruk is bovendien hoog: er ontstaan al wachtlijsten. De Kinderombudsman vreest dat kinderen die acuut hulp nodig hebben „niet tijdig in beeld zijn”. Hij is ook kritisch over de grote nadruk op ‘zelfredzaamheid’ die met de decentralisatie van de jeugdzorg gepaard gaat.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) deelt de conclusie van de Kinderombudsman „dat er nog veel verbeterd moet worden” aan de toegang tot de jeugdzorg.