tour de francementaliteiten in de VSborgia’scobra

None

Deel uit de Deltareeks: fraai verzorgde heruitgaven van belangrijke werken uit de wat oudere Nederlandse literatuur. In het Verhalend proza van Carry van Bruggen (1881-1932) zijn drie romans opgenomen: De verlatene uit 1910, over het opgroeien in een streng Joods milieu, Het huisje aan de sloot (1921), gebaseerd op jeugdherinneringen, en haar bekendste roman Eva (1927), over het bewustwordingsproces van een vrouw op het gebied van liefde en seksualiteit.