Brieven

Volstrekt onbetrouwbaar

In het interview met mevrouw Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter pensioenfonds ABP (14/4) wordt en passant opgemerkt dat de kans op indexering van de pensioenen de komende jaren ‘zeer, zeer klein’ is. Mij is altijd voorgehouden dat ik na mijn 65e kon rekenen op een waardevast pensioen. Toen ik begin jaren negentig protesteerde tegen de enorme roof van het kabinet Lubbers uit de pensioenpot, werd mijn bezwaar weggehoond: er was nog genoeg geld, al zouden alle gepensioneerden 100 jaar worden. Nu ben ik 73 jaar, al meer dan 10 procent achteruit in mijn pensioen en een indexering zal ik wel niet meer meemaken. Ik ben belogen en bedrogen door een volstrekt onbetrouwbaar ABP.

Luyendijk

Biologeneed ging ook niet

„Bankiers leven in een amoreel universum”, aldus Luyendijk (11/4). Managers leven niet alleen in een ander universum, ze kijken ook neer op het morele universum. Ik heb ooit geprobeerd mij te beroepen op de biologeneed. De directeur van mijn onderzoeksinstituut zei daarop: „We leven hier in de echte wereld.”

Jeroen van Rooijen Pluimveegedragsbioloog

Aandacht UvA-bezetting

Verwerpelijk elitair protest

Valt me toch tegen van redacteur Doortje Smithuijsen (14/4) dat ze niet is meegelopen naar de werkkamer van de heer Ewoud Engelen, zich daar met haar slaapzak heeft geïnstalleerd, wat bureauladen heeft opengetrokken, vrienden heeft uitgenodigd om op die kamer een aantal lezingen te komen geven en zo nog wat dingen die verhinderen dat de heer Engelen gewoon zijn werk kan doen. Met andere woorden, wat een verachtelijk elitair protest van studenten en wetenschappelijke staf van de Universiteit van Amsterdam. Uitermate teleurstellend dat NRC aan deze volstrekt verwerpelijke acties zoveel instemmende aandacht heeft geschonken.

Ton Mulder Hoek van Holland

Correcties en aanvullingen

Raad voor Cultuur

In Kunst heeft publiek nodig (16/4, p. C8) had moeten staan: „Al in het eerste hoofdstuk van het advies Agenda Cultuur relativeert de Raad voor Cultuur de intrinsieke waarde.”

    • Jeroen van Rooijen
    • Ruud Spruit
    • Ton Mulder