Ambtenaren verdacht van machtsmisbruik en diefstal

Vier ambtenaren worden verdacht van misstanden bij een reïntegratietraject. De gemeente heeft de locatie gesloten.

Er zijn „ernstige vermoedens” dat vier werknemers van de gemeente betrokken zijn geweest bij misstanden bij De Uitkijk, een locatie in het Amsterdamse Bos waar bijstandsgerechtigden deelnamen aan een reïntegratieproject. Een rapport van het gemeentelijke Bureau Integriteit heeft duidelijk gemaakt dat de werknemers zich schuldig maakten aan machtsmisbruik, diefstal en discriminatie.

Twee van de vier werknemers zijn geschorst in afwachting van een oordeel van de directie Juridische Zaken van de gemeente, die toeziet op het handelen van de gemeente. Een andere werknemer heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen. De manager die toezicht had moeten houden op de locatie was al overgeplaatst, al voor de melding. De locatie zelf is gesloten.

Het onderzoek volgde op signalen van collega-medewerkers. Uit het onderzoek bleek onder andere dat werknemers werkzaamheden lieten uitvoeren door deelnemers voor privédoeleinden, dat ze hun macht misbruikten, dat er materialen als gereedschappen en benzine werden gestolen en dat sprake was van discriminatie en intimidatie en „overige ongewenste omgangsvormen” tegen deelnemers.

In totaal waren er 189 deelnemers actief in het traject gedurende de onderzochte periode, van januari 2012 tot oktober 2014. Bij De Uitkijk hielden ze zich bezig met de openbare ruimte en het groen. Ze zijn geïnformeerd over de conclusies en hebben nazorg gekregen. Onduidelijk is hoeveel van hen ook daadwerkelijk met de misstanden te maken hebben gehad.

Het college zegt de misstanden en het feit dat die niet eerder zijn ontdekt zeer te betreuren. De gemeente neemt maatregelen. Zo komt er een ombudsfunctionaris bij de afdeling Werk en Re-integratie en komt er extern onderzoek naar hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.

    • Frank Huiskamp