Directeur blijft nog aan, zorg voor museum en collectie gaat voor

De directeur van het Wereldmuseum, Stanley Bremer, blijft vooralsnog aan. Dat is tegen de verwachting van gemeenteraadsleden. Zij dachten dat hem de wacht zou worden aangezegd of dat hij zelf zou opstappen wegens het dinsdag openbaar gemaakte rapport dat suggereert dat zijn beleid het Wereldmuseum aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Cultuurwethouder Adriaan Visser (D66) kan hem niet ontslaan. Dat kan alleen de nieuwe raad van toezicht, waarvan de eerste drie leden inmiddels zijn benoemd. Naast voorzitter Harry Kramer, voormalig topambtenaar van het ministerie van OCW, werden dinsdag twee andere bestuurlijke zwaargewichten geïnstalleerd: Koos van der Steenhoven, eveneens voormalig topambtenaar van OCW, en George Brouwer, voormalig PvdA-gedeputeerde van Zuid-Holland. „We willen er nog vier mensen bij, om de nodige disciplines bij elkaar te halen”, zegt Kramer, die jurist is. Van der Steenhoven is politicoloog en Brouwer bedrijfseconoom.

Volgens voorzitter Kramer, die gistermiddag de gemeenteraadscommissie bijwoonde waar het rapport werd toegelicht, is de positie van Bremer voor de nieuwe raad van toezicht niet de belangrijkste kwestie: „Dit verhaal gaat niet om ‘Barbertje moet hangen’.”

„Onze opdracht reikt veel verder”, zegt Kramer. „Wat nu prioriteit heeft, is de zorg voor het museum en de collectie. De raad van toezicht gaat kijken hoe het museum zijn doelstellingen kan behalen en hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden.”

Kramer wil ook met de voormalige voorzitter van de oude raad van toezicht praten, Rein Breeman, die museumdirecteur Bremer zijn gang liet gaan terwijl de problemen zich opstapelden.

Volgens gemeenteraadsleden zou het ontslaan van Bremer, die een jaarsalaris heeft van 148.812 euro, wel eens een kostbare zaak kunnen worden. „Hij is 63, wie weet is het goedkoper om hem tot zijn pensioen doorbetaald verlof te geven”, zegt Co Engbers (PvdA).

    • Merijn Rengers
    • Claudia Kammer