Rekenkamer: 12,8 miljard euro extra nodig voor windparken op zee

Windpark op zee voor de kust van IJmuiden
Windpark op zee voor de kust van IJmuiden Foto ANP/ Evert-Jan Daniels

Met de huidige middelen is het onrealistisch dat Nederland haar doelstelling van veertien procent duurzame energie in 2020 gaat halen. Het kabinet moet fors meer geld besteden voor windparken op zee. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd rapport.

Volgens de rekenmeesters gaat minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) er ten onrechte vanuit dat alle aangevraagde subsidieprojecten voor duurzame energie worden gerealiseerd. Volgens de Rekenkamer is er in 2020 34 procent minder duurzame energie dan in 2013 was voorzien door het ministerie.

Kosten huishoudens: 65 tot 100 euro

Het huidig Nederlandse percentage duurzame energie is 4,5 procent. Om de doelen uit het Nationaal Energieakkoord te halen van veertien procent duurzame energie in 2020 en zestien procent in 2023 moet het kabinet volgens de Rekenkamer de komende twee jaar maximaal 12,8 miljard euro uittrekken voor nieuwe windparken op zee. Dit bedrag komt bovenop de 58,9 miljard euro die de overheid van 2011 tot 2023 besteed aan subsidies voor hernieuwbare energie.

Het verhogen van het bedrag betekent voor een gemiddeld Nederlandse huishouden dat ze 65 tot 100 euro per jaar extra opslag betalen op de energierekening.

Subsidiëren voor Europese projecten

Een andere optie is volgens de Rekenkamer om met Nederlands geld duurzame energie in andere EU-landen te subsidiëren. Dan is 9,3 miljard euro extra nodig. Daarvoor moet het kabinet wel de huidige subsidieregeling SDE+ wijzigen. Nadeel van deze keuze is dat Nederland niet profiteert van werkgelegenheid bij de bouw van windparken op zee en andere investeringen in duurzame energie.

Andere maatregelen zoals energiebesparing, inzetten op innovatieve technologieën of het verbeteren van het Europese CO2-emissiesysteem leveren volgens de Rekenkamer op korte termijn te weinig op.

In een reactie zegt minister Kamp dat hij het te vroeg vindt om in te grijpen. Voor aanvullende maatregelen wil hij een evaluatie in 2016 van het Energieakkoord afwachten.

    • Huib de Zeeuw