College B en W stemt in met Collectiegebouw Boijmans

Impressie van Collectiegebouw
Impressie van Collectiegebouw Architectenbureau MVRDV

Het Rotterdamse college van B en W stemt unaniem in met het plan om in het Museumpark een open depotgebouw te bouwen voor Museum Boijmans Van Beuningen. De gemeente wil 35 miljoen euro investeren in dit zogenoemde Collectiegebouw, waar ook particuliere verzamelaars depotruimte kunnen huren. Een particuliere stichting, De Verre Bergen, steekt er 15 miljoen euro in. Hiermee is nog niet zeker of het plan doorgaat. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen; veel fracties hebben nog geen standpunt ingenomen.

Het besluit druist in tegen het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), die het plan financieel onvoldoende doordacht vindt. Volgens wethouder Adriaan Visser (Cultuur, D66) zijn er rapporten waarover de RRKC niet beschikte, maar waaruit blijkt dat het plan financieel goed in elkaar steekt.

De cultuurwethouder gaf vanochtend een toelichting op het plan, samen met wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam, Stedelijke Ontwikkeling), museumdirecteur Sjarel Ex en architectenbureau MVRDV. Een groot verschil met de eerste ontwerpen is dat ook de omgeving van het gebouw – het Museumpark en de straten eromheen – wordt aangepakt. Ter compensatie van het neerzetten van een gebouw in het park moet die omgeving veel groener worden.

Ook de inrichting van het gebouw is aangepast. Aanvankelijk zou 20 procent van het museumdepot toegankelijk worden voor bezoekers. Nu is het de bedoeling dat het hele depot kan worden bezocht. Schneider: „Dit gebouw heeft alles om een icoon voor Rotterdam te worden.”