Nederland tekent doodvonnis hiv-positieve vreemdelingen

'Aids Awareness Lint' als kunstwerk van zand.
'Aids Awareness Lint' als kunstwerk van zand. Foto ANP

Het moet vaststaan dat iemand met hiv die wordt uitgezet zijn behandeling kan voortzetten. Anders neemt Nederland het risico op overlijden. Onmenselijk, vinden Ton Coenen, Marc van der Valk en Alexander Pastoors.

In Nederland worden hiv-positieve vreemdelingen uitgezet naar landen waar zij geen toegang hebben tot de voor hen noodzakelijke medicatie. De Nationale Ombudsman kwam dit voorjaar tot de conclusie dat het beleid van de Nederlandse overheid niet deugt.

Dit is niet het eerste kritische rapport over het Nederlandse uitzetbeleid van zieke vreemdelingen. Nederland tekent een doodvonnis voor hiv-positieve vreemdelingen. Na jaren van ontkenning door voorganger Fred Teeven, roepen wij staatssecretaris Dijkhoff op om het beleid onmiddellijk aan te passen.

Wanneer een vreemdeling met hiv in Nederland een verblijfsvergunning aanvraagt op medische gronden, kan dat alleen als behandeling medisch noodzakelijk maar in het land van herkomst niet beschikbaar is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt echter een zeer discutabele interpretatie van ‘beschikbaarheid’. Zij verstaat hieronder: ,,medicatie is op enig punt in het land aanwezig, of kan geïmporteerd worden uit het buitenland”. Plat gezegd betekent dit dat als er één doosje hiv-remmers aanwezig is op 100.000 mensen met hiv, een vreemdeling kan worden teruggestuurd naar zijn land.

Lees verder (€)

Ton Coenen is directeur van het Aids Fonds. Marc van der Valk is voorzitter Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en Alexander Pastoors is voorzitter Hiv Vereniging Nederland.