Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Emancipatie

‘Houd aangifte incident tegen moslim apart bij’

De politie moet anti-islamitische incidenten en discriminatie apart registreren. Dat stellen D66 en VVD in de Amsterdamse gemeenteraad voor.

Ze verwijzen daarbij naar de aparte registratie van antisemitische incidenten die toenmalig minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) in mei 2014 heeft doorgevoerd. Burgemeester Van der Laan zou zich bij de nieuwe minister sterk moeten maken voor deze aanvulling op het aangifteformulier. Ook het Meldpunt Discriminatie Amsterdam zou discriminatie van moslims apart moeten bijhouden.

De liberale fracties maken zich zorgen over het aantal incidenten waarbij moslims en islamitische objecten het doelwit zijn van (dreiging met) geweld. Ze halen de vorige maand verschenen Monitor Moslim Discriminatie aan, van gedragswetenschapper Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam. Zij ondervroeg moskeebestuurders in Nederland en stelde vast dat van de ondervraagde moskeeën twee op de vijf de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad met gewelddadige incidenten. Dan gaat het meestal om vernieling, bekladding met discriminatoire leuzen, (pogingen tot) brandstichting, dreigbrieven en het ophangen van een varkenskop.

De monitor haalt ook ouder onderzoek aan, waaruit blijkt dat de helft van de ondervraagde Nederlanders de stelling ‘de meeste moslims in Nederland respecteren de cultuur en levenswijze van anderen’ onderschrijft. De stelling ‘de West-Europese levenswijze en die van moslims zijn onverenigbaar’ werd door 44 procent bevestigend beantwoord.

Het verontrust D66 en VVD, die in Amsterdam met de SP het college van B en W vormen, dat er geen zicht is op de omvang van gewelddadige islamofobie en moslimdiscriminatie. Dat bleek toen burgemeester Van der Laan vorige maand op vragen van D66-leider Jan Paternotte antwoordde dat bij aangifte van discriminatie alleen wordt bijgehouden of sprake is van discriminatie op grond van algemene categorieën: ras, handicap, sekse, geaardheid, religie.