Goed als rechter bevestigt dat staat nalatig is met CO2-uitstoot

Foto ANP / Robin Utrecht

Het klimaat verandert, maar de Nederlandse staat handelt daar niet naar. Prima dat de rechter daarover gaat oordelen, vindt Pieter Pauw (onderzoeker bij het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik in Bonn).

Bij de rechtbank in Den Haag diende gisteren de zitting van de zogenoemde Klimaatzaak. Milieuorganisatie Urgenda spande de rechtszaak tegen de staat aan omdat deze de klimaatverandering weliswaar erkent, maar nalatig handelt. Urgenda vordert via de rechter veertig procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Triest dat het zo ver moet komen, maar dit paardenmiddel zou de overheid kunnen dwingen om het klimaat de prioriteit te geven die het verdient.

Toevallig heeft Urgenda vorige week bijval gekregen van de Oslo Principles on Global Climate Change Obligations. Die zijn geschreven door een groep eminente juristen van over de hele wereld. De Oslo Principles stellen dat staten op basis van onder andere burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten, juridisch nu al aansprakelijk zijn voor emissies in hun grondgebied.

Urgenda haalt onder andere artikel 21 van de grondwet aan, waarin de overheid de zorg wordt opgedragen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Ook is de overheid met 194 andere landen de verplichting aangegaan emissies van broeikasgassen te verminderen en om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. In EU-verband heeft Nederland de conclusies van het EU-witboek klimaatadaptatie onderschreven, waarin de gevolgen van klimaatverandering voor Europa beschreven staan. Daarnaast heeft Nederland in EU-verband afgesproken dat emissies in 2030 veertig procent lager zullen zijn dan in 1990.

Lees verder (€)