Drentse GGZ onder verscherpt toezicht: zorg niet goed genoeg

De Stichting GGZ Drenthe is voor een half jaar onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De kwaliteit van de zorg is in Drenthe „onvoldoende” en het lukt niet goed om dat te verbeteren . Zo is er te weinig gedaan om sterfgevallen en het langdurig opsluiten en afzonderen van psychiatrische patiënten te voorkomen. Het besluit tot toezicht volgt op de dood van een patiënte die was opgesloten in een separeerkamer en de zelfmoord van vier anderen. Alle vier waren zij doorgestuurd door een huisarts maar zij werden, los van enkele „crisiscontacten”, niet onderzocht of behandeld. (NRC)