Een econoom snapt de bezuinigingen

Niet iedereen protesteert tegen het bestuur van de UvA. Economen bijvoorbeeld zien het nut van rendement.

Schoonmakers zijn bezig met opruimen van achtergelaten spullen van Maagdenhuis-bezetters. Foto Bart Maat/ANP

„Afschaffen van rendementsdenken is zoiets als het afschaffen van files”, zegt hoogleraar psychologie Han van der Maas. Hij is een van de negen hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam die gisteren een petitie startten voor aanblijven van het college van bestuur van die universiteit. „Natuurlijk brengt rendementsdenken problemen met zich mee, maar het is onontkoombaar.”

Inmiddels hebben ruim zevenhonderd mensen de petitie voor het CvB ondertekend. Die moet volgens Van der Maas tegengeluid bieden aan de „luidruchtige actiegroepen” die op dit moment de discussie bepalen. „Hun punten zijn gemakzuchtig en bieden geen enkel alternatief”, zegt hij. Bovendien zijn de moeilijkheden die de actiegroepen aankaarten problemen waar heel Nederland mee kampt. „Die tijdelijke aanstellingen bijvoorbeeld. Heel Nederland worstelt daarmee. Wij ook, en dat is vervelend, maar een oplossing is er gewoon niet. Dan is het gemakzuchtig om te gaan roepen dat het CvB maar moet aftreden.”

Ook Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de UvA, noemt rendementsdenken cruciaal. „Als studenten hun diploma’s niet binnen de afgesproken tijd halen, is dat simpelweg verspilling van geld.”

Boot behoort tot de grote meerderheid van de economiefaculteit die zich onthoudt van de protesten tegen het college van bestuur. In 2009 kreeg deze faculteit al te maken met bezuinigingen. „Misschien dat onze studenten en docenten daarom het gevoel hebben dat dit protest verder van hen afstaat”, zegt decaan Han van Dissel. De reorganisatie heeft tot veel ontslagen geleid, maar de faculteit is er volgens hem niet slecht uitgekomen. „En ik verwacht dat dat idee wat breder wordt gedragen binnen de faculteit.”

Begin maart organiseerde de faculteit wel een bijeenkomst naar aanleiding van het tienpuntenplan dat het CvB toen presenteerde. Zesduizend mensen waren uitgenodigd, er kwam een man of honderd. De conclusie van die middag: de medezeggenschap op de economiefaculteit is voldoende in zijn huidige vorm. Meer medezeggenschap, zoals geëist door de Maagdenhuisbezetters, is niet nodig.

Economiestudent is realistischer

„Natuurlijk praten de economiestudenten onderling wel over de acties”, zegt Sophie Mikulski, voorzitter van de studentenraad van economie en bedrijfskunde, „maar vrijwel niemand doet echt mee.” Volgens haar kan dat liggen aan het feit dat de aangekondigde bezuinigingen deze keer geen invloed hebben op de economiefaculteit.

Volgens Jurjen van Rees, student econometrie, zijn economiestudenten simpelweg „realistischer ingesteld”. „Wij begrijpen waarom er bezuinigd moet worden en vinden dan ook niet dat het CvB moet aftreden.”

Het is niet zo dat de economen geen enkele kritiek hebben op het college. Arnoud Boot vindt dat het bestuur zich te veel laat leiden door „grootheidswaan”, met onnodige fusies tot gevolg. „De universiteit moet terug naar een menselijke maat”, zegt Boot. Op dit moment „zweeft” het bestuur te veel, zegt Boot. Bovendien is hij van mening dat de reorganisatie van zijn faculteit hoofdzakelijk negatieve gevolgen met zich mee heeft gebracht. „Maar in het huidige klimaat heb ik geen zin om daar extra tegenaan te gaan schoppen.”

Boot wacht tot de wind is gaan liggen. „En dan ga je mij zeker horen.”

    • Doortje Smithuijsen