Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Directeur Wereldmuseum blijft voorlopig op zijn plek

De directeur van het Wereldmuseum, Stanley Bremer, blijft vooralsnog aan tegen de verwachting van gemeenteraadsleden in. Zij rekenden erop dat Bremer of ontslagen zou worden of zelf zou opstappen wegens een vernietigende rapport over zijn beleid dat het museum tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het Wereldmuseum in Rotterdam.
Het Wereldmuseum in Rotterdam. Foto ANP/Lex van Lieshout

De directeur van het Wereldmuseum, Stanley Bremer, blijft vooralsnog aan. Dat is tegen de verwachting van gemeenteraadsleden in. Zij dachten dat hem de wacht zou worden aangezegd of dat hij zelf zou opstappen wegens het dinsdag openbaar geworden, vernietigende rapport van Gitta Luiten over zijn beleid, dat het Wereldmuseum tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Cultuurwethouder Adriaan Visser (D66) van Rotterdam, die dinsdagavond zei dat zijn vertrouwen in Bremer “tot een dieptepunt” is gedaald, kan hem zelf niet ontslaan. Dat kan alleen de nieuwe raad van toezicht, waarvan de eerste drie leden inmiddels zijn benoemd. Voorzitter Harry Kramer, die woensdagmiddag de gemeenteraadscommissie bijwoonde waar Luiten haar rapport toelichtte, zegt dat de positie van Bremer voor de nieuwe raad van toezicht niet de belangrijkste kwestie is. “Dit verhaal gaat niet om ‘Barbertje moet hangen’.”

‘Prioriteiten liggen ergens anders’

De nieuwe raad van toezicht wil wel “zo snel mogelijk” een gesprek met Bremer voeren. Pas daarna wordt er een besluit genomen over zijn positie. “Onze opdracht reikt veel verder”, zegt Kramer.

“Wat nu prioriteit heeft, is de zorg voor het museum en de collectie. De raad van toezicht gaat kijken hoe het museum zijn doelstellingen kan behalen en hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden.”

Uit het onderzoek van Luiten blijkt dat het museum in grote financiële problemen verkeert en niet meer opereert volgens de museale standaard.

Volgens gemeenteraadsleden zou het ontslaan van Bremer, die een jaarsalaris geniet van 148.812 euro, wel eens een kostbare zaak kunnen worden. „Hij is 63, wie weet is het goedkoper om hem tot aan zijn pensioen doorbetaald verlof te geven”, zegt Co Engbers (PvdA).

Bestuurlijke zwaargewichten

Naast voorzitter Harry Kramer, voormalig directeur topambtenaar van het ministerie van OCW, werden dinsdag twee andere bestuurlijke zwaargewichten benoemd in de raad van toezicht: Koos van der Steenhoven, eveneens voormalig topambtenaar van OCW, en George Brouwer, voormalig PvdA-gedeputeerde van Zuid-Holland. “We willen er nog vier mensen bij, om de nodige disciplines bij elkaar te halen”, zegt Kramer, die zelf jurist is. Van der Steenhoven is politicoloog en Brouwer bedrijfseconoom.

Wethouder Visser heeft de raad van toezicht gevraagd nog voor de zomer met bevindingen te komen. Kramer wil ook met de voormalige voorzitter van de oude raad van toezicht praten, Rein Breeman, die museumdirecteur Bremer zijn gang liet gaan terwijl de problemen zich opstapelden.

Lees ook in nrc.next: Het vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald (€) en in NRC Handelsblad: Vernietigend rapport over chaos bij verzelfstandigd Wereldmuseum (€).