China dwingt nonnen Tibet de partijschool in

Poging van Communistische Partij haar ideologie op te leggen in kader van ‘sociale vooruitgang’ stuit op verzet bij boeddhistische geestelijken.

Tibetaanse monniken en nonnen moeten net zo veel tijd besteden aan het ontwikkelen van „warme gevoelens” voor de Communistische Partij van China (CPC) als aan de beoefening van hun geloof. Met ingang van deze week moeten de boeddhistische Tibetaanse kloosters omgebouwd worden tot zogeheten „modelkloosters”, met speciale leeskamers met een verantwoorde bibliotheek, gecontroleerd internet en aan de gevels de Chinese vlag.

Terwijl vorige week opnieuw een Tibetaanse non zich uit protest tegen de Chinese greep op het Tibetaanse leven in brand heeft gestoken, breiden de autoriteiten in provincies met Tibetaanse minderheden (met name in Sichuan en Gansu) de ideologische controles uit.

„Laat de monniken en de nonnen in de tempels en de kloosters een persoonlijk gevoel ontwikkelen voor de zorgzaamheid en warmte van de partij en de overheid; laat hun de goedertierenheid van de partij voelen, laat hen de woorden en het pad van de partij volgen”, schrijft de hoogste partijfunctionaris in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), partijsecretaris en Politbureaulid Chen Quanguo, in het partijmagazine Qiushi.

In de praktijk komt dat erop neer dat in de tempels en de kloosters meer tijd moet worden besteed aan het volgen van ideologische cursussen en dat de monniken en de nonnen de partij- klas in moeten. Om toegang te krijgen tot partijliteratuur en de partijpers zullen de kloosters worden uitgerust met telefoon, internet en zal dagelijks het Volksdagblad bij het ontbijt worden verspreid. Kortom, zo heeft Chen Quanguo bepaald, de kloosters moeten worden omgevormd tot „harmonieuze modelkloosters”.

De circa 50.000 monniken en nonnen zullen in de loop van deze zomer worden getest op hun „patriottisme” en hun begrip van de partijdoctrines.

Telefoon en internet werden tot nu toe uit kloosters en tempels geweerd want die zijn strijdig met de sobere levensstijl van de geestelijken. Volgens Chen Quanguo is het onpraktisch als de monniken en de nonnen hun tempels moeten verlaten om kennis te maken met „sociale vooruitgang en moderne communicatie”.

Juist tegen deze indringende bemoeienis van de autoriteiten met het geestelijke leven in de Tibetaanse regio’s en in de provincie Tibet zelf protesteerde Yeshi Khando (in de 40) op de meest extreme wijze. Zij stak zich vorige week woensdag bij het Nganggang-klooster in Sichuan in brand, terwijl zij luidkeels riep om de terugkeer van de dalai lama en de bevrijding van Tibet. Volgens bevestigde berichten in China stierf zij enkele uren later in een ziekenhuis.

Yeshi Khando, die eerder veelvuldig heeft deelgenomen aan vreedzame protesten, is de 138ste Tibetaan die zich sinds 2009 in brand heeft gestoken. Hoewel de dalai lama de zelfverbrandingen heeft afgekeurd blijven vooral jonge Tibetanen, onder wie in totaal twaalf nonnen, voor deze vorm van protest kiezen, een teken dat de grieven diepgeworteld zijn.

    • Oscar Garschagen