IMF somber over stabiliteit van financiële markten

Nu de banken sterker zijn gereguleerd, hebben zich de risico’s voor het financiële systeem verplaatst naar buiten de banksector. Vooral grote beleggingsfondsen vormen een risico voor de stabiliteit, zo waarschuwt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een gisteren verschenen rapport. De omvang van de grootste fondsen is wereldwijd de afgelopen jaren flink gegroeid, maar het toezicht op de fondsen blijft volgens het IMF achter. Het IMF wijst ook op de precaire positie van verzekeraars, door de huidige lage rente.