Wijkverpleegkundigen vrezen bezuinigingen

Een kwart van de wijkverpleegkundigen vreest dat er „onvoldoende budget” is om cliënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Daardoor kan er een gat ontstaan tussen de diagnose die de verpleegkundige stelt en de zorg die hij of zij kan leveren. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Sinds begin dit jaar leveren wijkverpleegkundigen niet meer alleen zorg, maar bepalen ze ook hoeveel en welke zorg een patiënt krijgt. Deze verandering is onderdeel van drie nieuwe zorgwetten en een bezuiniging van 400 miljoen euro door het kabinet.

    • NRC