Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Recordaantal bedrijven, maar stijging komt door zzp’ers

Visitekaartjes van in een bedrijfsverzamelgebouw voor zzp'ers.
Visitekaartjes van in een bedrijfsverzamelgebouw voor zzp'ers. Foto: ANP / Roos Koole

Het aantal bedrijven in Nederland bedroeg aan het eind van maart bijna 1,5 miljoen, een recordaantal. De stijging komt echter volledig doordat meer mensen een eenmansbedrijfje zijn begonnen. Het aantal bedrijven met meer dan 10 werknemers nam de afgelopen jaren juist af.

De cijfers over het aantal bedrijven werden vandaag bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het statistiekbureau meldt dat in 2014 er ruim 65 duizend bedrijven bij zijn gekomen. In het eerste kwartaal schreven zich nog eens 12 duizend nieuwe bedrijven in bij de Kamer van Koophandel.

De toename van het aantal eenmanszaken - en daardoor het totaal aantal bedrijven - is al aan de gang sinds 2010. Ten opzichte van 5 jaar geleden ligt het aantal 225 duizend hoger, op 1,1 miljoen. Het aantal bedrijven met 2 tot 10 personeelsleden bleef nagenoeg gelijk op bijna 290 duizend.

Bedrijven met meer dan tien man personeel verdwenen juist per saldo. Bij zaken met 10 tot 50 personeelsleden, bleef de daling beperkt tot 1 procent (naar 48.580). In zowel het middenbedrijf (50-250 man personeel) als het grootbedrijf (>250) is het aantal bedrijven met circa 5 procent afgenomen. Het gaat om een afname van circa 750 bedrijven, op een totaal aantal van bijna 14 duizend.

Organisatieadvies

De stijging van het aantal eenmansbedrijven is vooral te vinden in de zakelijke dienstverlening. Veel mensen begonnen in hun eentje een ‘organisatieadviesbureau’.

Een andere opvallende stijging is te vinden in de thuiszorg: zevenduizend extra eenmanszaken. De vakbonden klagen er regelmatig over dat mensen in de thuiszorg hun contracten verliezen, en vervolgens als zzp’er met lage tarieven en weinig rechtszekerheid worden ingehuurd. Het CBS constateert ook dat bij thuiszorg het totaal aantal bedrijven met meer dan 250 werkzame personen is afgenomen. Het aantal bedrijven met één werkzaam persoon is meer dan verdubbeld.

Lees bij NRC Q: Hoe houdbaar is de zzp’er? en Hoe kies je wél een goede bedrijfsnaam?