Ook een tegengeluid: negen UvA-hoogleraren steunen CvB met petitie

Studenten en docenten van de UvA protesteren tegen het College van Bestuur van de universiteit. Foto ANP/ Jerry Lampen

De groep UvA-docenten die het hebben gehad met het College van Bestuur (CvB) bestaat uit honderden, maar dat betekent niet dat alle docenten van de universiteit het oneens zijn met het huidige beleid. Negen hoogleraren zijn een petitie gestart waarmee ze het bestuur juist willen steunen.

De hoogleraren nemen “expliciet stelling” tegen de mening van de honderden collega’s die vinden dat het CvB van de UvA en HvA (Hogeschool van Amsterdam) zou moeten aftreden. Ook zijn ze het niet eens met hun argumenten daarvoor.

Steun voor aanpak en ontruiming

Zo steunen de negen het bestuur in zijn aanpak in het kader van het voorgestelde tienpuntenprogramma, dat een toezegging was aan de demonstranten die eerst het Bungehuis en daarna het Maagdenhuis bezetten uit onvrede over de koers op de universiteit. Ook steunt de groep hoogleraren de ontruiming van laatstgenoemde afgelopen weekend, die de honderden andere UvA-docenten juist fel hebben afgekeurd.

“Wij zijn trots op onze prachtige UvA en HvA, in de overtuiging dat er hier door velen op Europees topniveau onderwijs en onderzoek bedreven en genoten wordt, en nemen nadrukkelijk afstand van de uiterst negatieve en eenzijdige wijze waarop sommige van onze collega’s deze instellingen in het nieuws brengen.”

Inmiddels hebben zo’n 160 mensen de petitie ondertekend.

Actievoerders

Critici van het UvA-bestuur zeggen dat de universiteit haar academische beleid te veel door financiële motieven en vastgoedplannen laat bepalen. Actievoerende studenten eisen meer inspraak en transparantie. De manier waarop het bestuur de afgelopen tijd met de verschillende protestacties is omgegaan, heeft de kritiek alleen maar groter gemaakt.

Daarbij kwam maandag het nieuws dat de universiteit volgend jaar 16,5 miljoen euro moet bezuinigen om de kosten van ambitieuze nieuwbouwplannen buiten de binnenstad te betalen. Vooral bij de faculteiten Geesteswetenschappen, waar eind vorig jaar een ingrijpende reorganisatie werd aangekondigd, en Rechtsgeleerdheid leidt dit tot financiële problemen.

    • Frank Huiskamp