Minister hekelt bonus maar kan niks doen

Schiphol-topman Jos Nijhuis krijgt veel meer dan nieuwe beloningsbeleid wil, maar kan zich beroepen op oud arbeidscontract.

Opnieuw is er ophef ontstaan over de beloning van een topbestuurder van een bedrijf waarvan de staat mede-eigenaar is. Dit maal: Jos Nijhuis, bestuursvoorzitter van luchthaven Schiphol.

De 57-jarige Nijhuis, voormalig accountant bij PwC, kreeg vorig jaar naast zijn vaste salaris van bijna 390.000 euro nog eens bijna 370.000 euro aan bonussen uitgekeerd. Dat is met 95 procent een aanzienlijk hoger percentage van zijn vaste salaris dan het beloningsbeleid dat het kabinet voor staatsdeelnemingen heeft afgesproken. Met ingang van 2014 geldt een maximale bonusnorm van 20 procent. Motivatie: „Het kabinet is van mening dat in de beloningsstructuur bij staatsdeelnemingen terughoudendheid moet worden betracht.”

Nijhuis, zo moest minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) gisteren erkennen, kan zich echter beroepen op zijn oude contract, waardoor voor hem de nieuwe norm nog niet geldt. Om die reden heeft de minister als grootaandeelhouder – het Rijk houdt bijna 70 procent van de aandelen – ook ingestemd met de door raad van commissarissen voorgestelde beloning van de top. Ook twee andere bestuurders hebben hogere bonussen gekregen dan het nieuwe beloningsbeleid wil. Het gaat om Maarten de Groof (93 procent) en de vorig jaar afgezwaaide Ad Rutten (119 procent).

Minister Dijsselbloem zei in zijn wekelijks televisie-interview met RTL dat hij „de verhouding tussen vast en variabel” bij Nijhuis „niet goed” vindt. De huidige termijn van Nijhuis eindigt eind 2016. Als hij wordt herbenoemd, geldt voor Nijhuis – of zijn opvolger – het nieuw beloningsbeleid. Vanaf januari 2017 is het inkomen van de bestuursvoorzitter 487.200 euro.

Vakbond FNV Luchtvaart heeft er bij Schiphol inmiddels op aangedrongen dat Nijhuis afziet van zijn bonus. „Het is onbegrijpelijk dat Schiphol aan de ene kant een royale bonus uitkeert aan de ceo die jaarlijks al tonnen verdient en aan de andere kant verantwoordelijk is voor de nullijn voor de duizenden mensen die op de luchthaven werken”, aldus Cihan Ugural van de FNV. Inclusief pensioenstortingen en overige bestanddelen ontving Nijhuis vorig jaar ruim 9 ton.

In de afgelopen weken leidde zowel politieke als maatschappelijke druk ertoe dat een aantal topbestuurders een deel van hun beloning terugdraaide. Zo stortte zes bestuurders van ABN Amro – waaronder oud-minister Joop Wijn, die weer commissaris is bij Schiphol – de 100.000 euro terug die zij als compensatie hadden gekregen voor de wettelijke beperking van hun bonussen. Onder druk van alle ophef besloot minister Dijsselbloem de beursgang van de staatsbank uit te stellen.

KPN-topman Eelco Blok trok een deel van zijn bonus over 2014 in, 425.000 euro, in nadat onder meer de vakbonden die „onverteerbaar” hadden genoemd, in het licht van de grote reorganisatie die bij het telecombedrijf is doorgevoerd.

    • Philip de Witt Wijnen