IMF ziet wankel herstel van de wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn „niet slecht maar ook niet geweldig”, zegt topeconoom van het IMF.

Eurozone en Japan blijven achter bij India, China en de VS

De wereldeconomie herstelt in 2015 en 2016 verder, maar zwakke banken en hoge schulden blijven een rem. Dit stelt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de vandaag gepubliceerde, halfjaarlijkse World Economic Outlook met de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

De gedaalde prijs van ruwe olie, met 45 procent ten opzichte van vorig jaar is per saldo positief. Olie-importeurs, waaronder vrijwel alle grote economische blokken, profiteren daarvan. De meeste exporteurs van ruwe olie hebben vooralsnog afdoende reserves om de dalende inkomsten uit olie te compenseren, zo stelde IMF-topeconoom Olivier Blanchard bij de presentatie van de Outlook. De gedaalde wisselkoersen van euro (25 procent gedaalde ten opzichte van de dollar) en van yen (-10 procent) helpen Japan en de eurozone bij hun economische herstel. „Dat zijn de landen waarmee het slecht ging, dus is het per saldo welkom”, zei Blanchard. De VS hebben volgens hem voldoende middelen om met de hoge dollar om te gaan. Zij kunnen een renteverhoging, die beleggers halverwege dit jaar verwachten, uitstellen.

De gevestigde industrielanden doen het dit jaar beter dan in 2014, met een economische groei die oploopt van 1,8 procent naar 2,4 procent en ook volgend jaar zo blijft. Hoewel de groei er fors hoger is dan die in de eurozone, heeft het IMF zijn verwachtingen voor de VS wel met een half procentpunt verlaagd, tot 3,1 procent. De eurozone is juist opgewaardeerd, zij het tot een groei van slechts 1,5 procent in 2015 en 1,6 procent in 2016. De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar volgens het IMF met 1,6 procent. Dat is wat minder dan veel andere instellingen en banken verwachten.

De opkomende landen gaan wat terug – de gemiddelde economische groei gaat van 4,6 procent in 2014 naar 4,3 procent in 2015 – voordat de economie weer aantrekt. Recessies in Rusland en Brazilië zijn grotendeels oorzaak voor de dip, en een groeivertraging tot onder 7 procent in China. India groeit voor het eerst in lange tijd harder dan China. Blanchard noemde de vooruitzichten voor de wereldeconomie „niet slecht, maar ook niet geweldig.”

Zwakke banken en hoge schulden remmen volgens hem nog steeds de groei. „De financiële crisis laat nog lang littekens na. Iedereen kijkt het meest naar de hoge overheidsschulden. Maar we hebben ook hoge particuliere schulden, schulden van bedrijven en schulden van banken. Dat geldt niet op elk vlak voor iedere economie. Maar elk land heeft vrijwel één van deze schuldproblemen. Het duurt lang voordat die weg zijn.”

Vorige week wees het IMF op het vooruitzicht van een duurzaam lagere economische groei door vergrijzing, achterblijvende investeringen en een teleurstellende stijging van de productiviteit. De wereldeconomie moet rekenen op een lagere potentiële groei – de ‘kruissnelheid’ van de economie. Directeur Lagarde noemde dat de ‘Nieuwe Middelmaat’. Meer investeringen kunnen dat tegengaan, zegt het IMF. Maar Amerikaanse bedrijven zijn van plan dit jaar het recordbedrag van 1.000 miljard dollar uit overtollige kasmiddelen terug te geven aan aandeelhouders, via dividend en terugkoop van aandelen. De opgegeven reden is een tekort aan investeringsprojecten. Inkoop van eigen aandelen jaagt de koersen verder op zonder dat daar een vergelijkbare verbetering van de economie tegenover staat.

    • Maarten Schinkel