Cuba is volgens Obama geen staat meer die terreur steunt, Cuba blij

Cuba wordt als het aan president Obama ligt van de Amerikaanse lijst gehaald van landen die terrorisme steunen. Zowel gezaghebbers als gewone burgers zeiden dat president Obama met zijn besluit een decennia oude ‘belediging voor de nationale trots’ heeft weggenomen, meldt persbureau AP.

Een man kijkt naar het journaal, waarin de ontmoeting tussen Castro en Obama wordt besproken. Foto EPA / Ernesto Mastrascusa

Cuba wordt van de Amerikaanse lijst gehaald van landen die terrorisme steunen. Zowel gezaghebbers als gewone burgers zeiden dat president Obama een decennia oude ‘belediging voor de nationale trots’ heeft weggenomen, meldt persbureau AP.

Obama stelde het Amerikaanse Congres gisteren op de hoogte van zijn besluit, dat er al een tijdje aan zat te komen. Dat heeft 45 dagen de tijd om te reageren. Het parlement kan Obama’s plannen dwarsbomen, maar daarvoor moet het wel met nieuwe wetgeving komen. Het Witte Huis schat de kans dat dit gebeurt klein in, schrijft de Washington Post.

Sinds 1982

De Cubaanse diplomaat Josefina Vidal, die gaat over Amerikaanse zaken, zei dat Obama een “rechtvaardig besluit” heeft genomen. Cuba had nooit op de lijst met terrorisme steunende staten moeten staan. De communistische eilandstaat werd in 1982, op kritiek moment in de Koude Oorlog, op de lijst gezet. Het land propageerde en steunde Marxistische revolutionaire bewegingen, vooral in Latijns-Amerika

De stap is de meest recente in een reeks historische ontwikkelingen in de band tussen Cuba en VS. Dit weekend kwam het bij de Summit of the Americas in Panama tot een tweede handdruk en een eerste gesprek tussen Obama en de Cubaanse president Raúl Castro. De eerste handdruk was bij de herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela, maar toen was het feit dat de landen toenadering zochten nog geheim.

Sancties ‘leverden niets op’

De een na laatste keer dat een Cubaanse en Amerikaanse leider in gesprek gingen was in 1956, toen president Dwight Eisenhower een ontmoeting had met de toenmalige autocratische leider Fulgencio Batista. Drie jaar later werd hij tijdens de Cubaanse revolutie afgezet door Fidel Castro.

De toenadering sinds december werd voorafgegaan door maandenlange onderhandelingen onder begeleiding van Canada en het Vaticaan. Het conflict tussen het communistische Cuba en de VS was altijd een gevoelig punt in de verhoudingen met Zuid-Amerikaanse landen en Mexico omdat die wel normale banden met Cuba onderhielden. Volgens Obama leverden decennia van sancties niets op. Cuba werd er niet democratischer door en de Amerikaanse economie was er niet mee gediend, zei hij. Het Cuba-beleid was eigenlijk symboolpolitiek.

    • Laura Klompenhouwer