Congres mag zich over nucleaire deal uitspreken

Obama stemt in met compromis Iran-akkoord

None

Het Amerikaanse Congres mag zich uitspreken over het nucleaire akkoord dat president Obama met Iran wil afsluiten. President Obama heeft zich hier steeds tegen verzet, maar gisteren haalde het Witte Huis bakzeil nadat bleek dat een meerderheid van Democraten én Republikeinen in het Congres een wetsvoorstel steunt waarin dit recht van het Congres wordt vastgelegd.

Het te sluiten akkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland behelst verlichting van de sancties tegen Iran in ruil voor beperking van Irans nucleaire programma. Momenteel buigen onderhandelaars zich over de uitwerking van een principeovereenkomst die op 2 april werd gesloten en die moet uitmonden in een uiteindelijk akkoord op 30 juni.

Obama wilde het Congres passeren omdat hij de kans dat het akkoord de goedkeuring kan wegdragen van Republikeinen nihil achtte. Maar het Witte Huis kon zich niet langer verzetten, toen bleek dat het wetsvoorstel na verschillende amendementen – in ongebruikelijke eendracht unaniem goedgekeurd door Republikeinen én Democraten in de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken – kon rekenen op een grote meerderheid in het Congres.

„Het Congres moet de mogelijkheid hebben zich een oordeel over het akkoord te vormen,” zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner. „We kunnen dat niet laten afhangen van de regering die koste wat kost een overeenkomst lijkt te willen sluiten.”

Ook met dit wetsvoorstel lijkt het Congres een uiteindelijk akkoord niet te kunnen tegenhouden. Mocht het Congres het akkoord wegstemmen, dan kan Obama die afwijzing weer met een veto treffen. Om het veto ongedaan te maken zijn 67 van 100 stemmen in de Senaat nodig, maar dat lijkt niet haalbaar omdat momenteel 44 Democraten in de senaat een deal met Iran steunen.

De tijd die het Congres mag nemen om het voorstel te bekijken, is bekort. Ook is de eis verzacht dat de regering verklaart dat Teheran nooit direct heeft bijgedragen aan terrorisme jegens de VS. Door deze en andere amendementen steunen nu ook Democraten het wetsvoorstel

De Republikeinen zijn zó fel tegen het ophanden zijnde akkoord dat ze al verschillende stappen zonder precedent hebben gezet om Obama’s streven te ondermijnen. Zo nodigde John Boehner de Israëlische premier Netanyahu uit om het Congres toe te spreken over de dreiging van Iran. En 47 van de 54 Republikeinen in de Senaat ondertekenden een open brief aan Iran, met als strekking dat iedere afspraak met Obama waardeloos is zolang het Congres zich er niet over uitspreekt.